Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2003–2007

7. januar 2009, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Vlada Republike Slovenije se je na svoji 7. redni seji dne 7. januarja 2009 seznanila s Poročilom o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2003–2007.

Izvajalci državne statistike v srednjeročnem obdobju 2003–2007

Statistični urad RS je v srednjeročnem obdobju 2003–2007 izvajal dejavnosti programa statističnih raziskovanj v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci, ki so opredeljeni v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 2003–2007; ti so Banka Slovenije, Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za finance, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod RS za zaposlovanje.

Vsebina in namen Poročila

Poročilo, s katerim se je seznanila Vlada Republike Slovenije, je koristna informacija za uporabnike in dajalce statističnih podatkov ter za vse institucije in posameznike, ki so posredno ali neposredno sodelovali pri izvajanju nalog slovenske državne statistike v preteklem srednjeročnem obdobju. Predlog Poročila je pred predložitvijo Vladi RS obravnaval Statistični svet RS na 28. redni seji dne 8. 12. 2008, ki je po razpravi sprejel sklep o potrebnosti posredovanja opozorila Vladi RS glede kadrovske in prostorske problematike Statističnega urada RS. Odbor za gospodarstvo in trajnostni razvoj Vlade RS pa je pri obravnavi Poročila o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2003-2007 23. decembra 2008 v razpravi poudaril, da je potrebno intenzivirati aktivnosti, da se prostorsko in kadrovsko problematiko čim prej razreši, čeprav formalnih sklepov Vlada RS ni sprejela. Takšno usmeritev bo upoštevalo zlasti Ministrstvo za javno upravo, in sicer glede zaposlovanja kot tudi pri iskanju ustreznih prostorskih rešitev.

Glavno vodilo pri uresničevanju srednjeročnega programa za zagotavljanje kakovostne statistične podpore politikam je bila usmerjenost k organizacijskim izzivom, krepitev sistema, ohranjanje njegove strokovne neodvisnosti in verodostojnosti ter njegove odprtosti v okolje. V srednjeročnem obdobju 2003–2007 je slovenska državna statistika uspešno podatkovno podpirala vključevanje Slovenije v Evropsko unijo in v Evropsko monetarno unijo, pridobila je status stalne opazovalke in s tem odlično izhodišče za vključitev v OECD in tudi sicer uspešno aktivno sodelovala v Evropskem statističnem sistemu in mednarodni statistiki. Vseskozi so bile številne aktivnosti usmerjene v ohranitev zaupanja uporabnikov in dajalcev podatkov. Pri tem je bil kot ena od dobrih praks vzpostavljen sistem pravil in postopkov varovanja in zaščite podatkov, še posebej ravnanja z mikropodatki za raziskovalne namene. Ključno je bilo zavedanje o promociji statistike med uporabniki statističnih podatkov in storitev, pri čemer je bila pomembna vzpostavitev dobre in predvsem učinkovite spletne strani kot osrednjega komunikacijskega kanala.

Vsebina poročila je bila pripravljena na podlagi vmesnega poročila o izvajanju srednjeročnega programa, letnih poročil o izvajanju statističnih programov ter ostalih strateških dokumentov, ki so zaznamovali delo državne statistike v obdobju 2003–2007.

Prvi del Poročila pojasnjuje delovanje državne statistike. Poleg dejavnikov, ki so v precejšnji meri vplivali na izvajanje srednjeročnega programa in na razvoj slovenske državne statistike je predstavljena tudi vloga, ki so jo v statističnem sistemu imeli pooblaščeni izvajalci. Podrobneje so opisani pogoji za delovanje državne statistike, še posebej statističnega urada, ki so v preteklem srednjeročnem obdobju pomembno vplivali na razvoj statistične infrastrukture in dosežke na posameznih statističnih raziskovanjih. Rezultati tega dela so podrobneje predstavljeni v drugem delu poročila.

Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.