Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 20. seja Statističnega sveta RS

25. maj 2006, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Statistični svet RS je na svoji 20. seji obravnaval Poročilo Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2005 in predlagal generalni direktorici Statističnega urada RS mag. Ireni Križman v sprejem.

20. seja Statističnega sveta RS je potekala v prostorih Agencije RS za javnopravne evidence in storitve. Uvodoma je člane Sveta pozdravila direktorica agencije Darinka Pozvek in izpostavila dobro sodelovanje med institucijami v sistemu državne statistike, ki izvajajo statistična raziskovanja. Svet je največ pozornosti namenil obravnavi Poročila o izvajanju Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2005. V poročilu slovenske državne statistike je predstavljena uresničitev glavnih ciljev, ki si jih je Statistični urad RS zastavil skupaj s pooblaščenimi izvajalci v letu 2005 v okviru letnega programa statističnih raziskovanj.
Cilji državne statike so bili usmerjeni v uresničitev statističnih raziskovanj, ob tem pa predvsem v razbremenjevanje enot poročanja in hkrati k prizadevanjem za povečevanje pravočasnosti in kakovosti statističnih podatkov. Delo državne statistike je v letu 2005 med drugim zaznamovala priprava na vstop v evro območje, pomeni pa tudi leto začetka priprav na predsedovanje Delovni skupini Sveta EU za statistiko v letu 2008.
Člani Sveta so se še seznanili z varstvom podatkov in posredovanjem mikropodatkov na Statističnem uradu in Poročilom o delu odbora za varstvo podatkov na Statističnem uradu v letu 2005.
Svet je sprejel tudi Program dela za obdobje 2006-2009.

Rudolf Moge
Predsednik Statističnega sveta RS

Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.