Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Statistični letopis 2008

24. december 2008, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Na voljo je nova izdaja Statističnega letopisa, naše osrednje, najpopolnejše in najobsežnejše redne letne serijske publikacije.

Statistični letopis Republike Slovenije 2008 je že sedeminštirideseta izdaja te publikacije

V njem so prikazani izsledki rednih in občasnih statističnih raziskovanj, ki jih izvajajo Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni izvajalci statističnih raziskovanj ter drugi statistični podatki, s katerimi želimo uporabniku ponuditi čim popolnejšo informacijo o dogajanju v državi.

Bogata zbirka statističnih podatkov o Sloveniji

Statistični letopis 2008 prinaša 33 samostojnih, vsebinsko zaokroženih poglavij; vsako se začne z metodološkimi pojasnili, nadaljuje s tabelarnim delom, najobsežnejšim in osrednjim delom vsakega poglavja, konča pa običajno z grafičnim prikazom. Podatki v 29-ih poglavjih se nanašajo na Slovenijo kot celoto, podatki v nadaljnjih treh poglavjih pa se nanašajo tudi na nižje prostorske enote (na regije, občine in mestna območja). V Mednarodnem pregledu pa lahko izbrane podatke o Sloveniji primerjamo s podatki o drugih državah članicah Evropske unije.

Grafični prikazi tokrat tudi na spletni strani

Celotna vsebina Statističnega letopisa 2008, vključno z grafičnimi prikazi, je objavljena na naši spletni strani, prav tako tudi vsebine starejših izdaj, in sicer vse od leta 1996 dalje.

Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.