Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Prednostne naloge državne statistike v letu 2009

24. november 2008, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Statistični urad RS in pooblaščeni izvajalci državne statistike smo pripravili načrt dela v letu 2009 in v njem predstavili načrtovane prednostne naloge.

Statistični urad RS je skupaj s pooblaščenimi izvajalci programa statističnih raziskovanj pripravil načrt prednostnih nalog državne statistike v letu 2009. O vsebini tega dokumenta je razpravljal Statistični svet RS, in sicer na svoji 27. redni seji dne 29. oktobra 2008, in SURS-u predlagal, naj pri dopolnitvi omenjenega dokumenta in tudi pri pripravi Letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2009 upošteva tudi pripombe članov Statističnega sveta RS, podane na omenjeni seji.

Pri načrtovanju prednostnih nalog državne statistike v letu 2009 so bili upoštevani predvsem strateški cilji in aktivnosti, navedeni v Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj 2008-2012: razvoj državne statistike kot sistema, zmanjševanje administrativnih ovir, celostno obvladovanje kakovosti, varstvo podatkov, sodelovanje s poročevalskimi enotami in zmanjševanje njihovih bremen, izkazovanje statističnih podatkov in informacij in komuniciranje z različnimi skupinami uporabnikov, razvoj informacijske tehnologije ter upravljanje človeških in finančnih virov. Poleg tega so bili pri načrtovanju nalog upoštevani tudi predlogi Statističnega delovnega programa Komisije za leto 2009.

Dokument je vsebinsko razdeljen na dva dela: v prvem delu, ta obsega pet poglavij, so predstavljene glavne aktivnosti, načrtovane v okviru posameznih statističnih področij; v drugem delu oziroma v šestem poglavju pa so predstavljene aktivnosti, povezane s statistično infrastrukturo; te pomembno vplivajo na razvoj in delovanje celotnega sistema državne statistike (podrobneje so predstavljene v prilogi k temu dokumentu, v obliki akcijskih načrtov).


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.