Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Memorandum o sodelovanju statističnih uradov Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije

14. november 2008, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Statistični uradi Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije so se odločili okrepiti medsebojno sodelovanje in 13. novembra 2008 na sestanku Odbora za statistični program podpisali Memorandum o sodelovanju na področju statistike.

Statistični uradi Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije so že do sedaj dobro sodelovali v okviru Evropskega statističnega sistema (ESS). Da pa bo sodelovanje med temi petimi nacionalnimi statističnimi uradi še učinkovitejše, so se odločili natančneje opisati področja, pogoje in postopke sodelovanja v obliki posebnega Memoranduma. Sodelovanje bo spodbudilo predvsem metodološki razvoj in izvajanje skupnih statističnih aktivnosti.

Čeprav memorandum govori o sodelovanju na vseh področjih statistike, bo osrednja pozornost zaenkrat namenjena metodološkim vprašanjem. Podpisniki namreč soglašajo, da se bodo o izboru področij medsebojno dogovarjali in nato v okviru svojih zmožnosti izvajali razne oblike aktivnosti, n. pr. z izmenjavo dobrih praks in izkušenj, organizacijo seminarjev in delavnic, s pripravo skupnih publikacij, z vzpostavitvijo skupnih kontaktnih točk in izmenjavo podatkov s posameznih področij. Pri sodelovanju bodo statistični uradi petih držav upoštevali tudi načela Kodeksa ravnanja evropske statistike, skupne aktivnosti pa bodo usklajene tudi z nacionalnimi statističnimi programi držav podpisnic sporazuma in navedene v njihovih letnih delovnih načrtih.

Sodelovanje petih statističnih uradov izmenoma po eno leto vodi predstojnik enega od navedenih statističnih uradov, in sicer za obdobje enega leta. Predstojniki se bodo srečevali na rednih letnih sestankih in ocenjevali izvedene aktivnosti ter sprejemali skupni letni delovni načrt, ki bo vključeval tudi oceno tekočih projektov in predloge za nove vsebine.

Memorandum so podpisali predstojniki statističnih uradov Avstrije, Češke, Madžarske, Slovaške in Slovenije. V imenu slovenskega statističnega urada ga je podpisala generalna direktorica mag. Irena Križman, in sicer na sestanku Odbora za statistični program, osrednje inštitucije v okviru ESS, ki ji predseduje Eurostat, 13. novembra 2008 v Luxembourgu.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.