Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Statistični dnevi 2008: Medgeneracijska solidarnost – izziv za sodobne družbe

7. november 2008, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Mednarodno posvetovanje statistikov, dajalcev podatkov in uporabnikov statističnih podatkov z naslovom Medgeneracijska solidarnost – izziv za sodobne družbe bo potekalo od 10. do 12. novembra 2008 v hotelu Radin v Radencih.


Posvetovanje Statistični dnevi pripravljajo – tokrat že osemnajstič – Statistični urad RS, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj ter Statistično društvo Slovenije - letošnje ima naslov Medgeneracijska solidarnost – izziv za sodobne družbe.

Naslovna tema posvetovanja je namenjena razpravam o posledicah demografskih sprememb, ki jih povzroča staranje prebivalstva, kajti povečevanje števila starejših in hkratno zmanjševanje števila rojstev spreminjata razmerja med generacijami in te spremembe že zdaj zaznavamo z več vidikov družbenega življenja pri nas in v svetu. Ključno postaja ustrezno odzivanje nacionalnih politik, ki bodo posledice teh demografskih trendov usmerile v solidarnostne odnose med generacijami in take odnose spodbujale, da bi se izognili medgeneracijskim konfliktom.

Statistično spremljanje ne le demografskih pojavov, temveč tudi s tem povezanih družbenih sprememb postaja za nacionalne statistike vse večji izziv: pričakovanja in potrebe različnih uporabnikov so jasno izraženi, nacionalni statistični uradi pa to v največji meri upoštevamo.

Programskemu odboru Statističnih dnevov 2008 predseduje dr. Janez Šuštaršič, ki bo skupaj z dr. Andrejem Blejcem, predsednikom Statističnega društva Slovenije, in generalno direktorico Statističnega urada RS mag. Ireno Križman tudi odprl posvetovanje.

Tridnevno posvetovanje ima več tematskih sklopov; v njih bodo udeleženci predstavili različne poglede o politikah, ki bodo nosile odgovornost za medgeneracijsko solidarnost, o socialni varnosti, o podatkih, ki so potrebni kot podporo politikam, in o trgu dela v demografsko spremenjenih družbah, saj bodo te zahtevale tudi podaljševanje delovne aktivnosti prebivalcev.

Posvetovanje bomo popestrili z okroglimi mizami: ob njih bodo statistiki in uporabniki statističnih podatkov razpravljali o pripravah na povezovanje mikropodatkov za raziskovalne namene modeliranja in preverjanja učinkov zakonodaje, o t. i. občutljivih podatkih v statističnih raziskovanjih, kot so npr. podatki o narodnosti, veroizpovedi, pa tudi o evropski morski strategiji in o potrebah po ustreznih statistikah na tem področju.

Posvetovanje pa bomo začeli s panelno razpravo z naslovom Inovativni pristopi v komuniciranju z različnimi skupinami uporabnikov, v kateri bodo vidni predstavniki statistične stroke in na drugi strani uporabniki uradne statistike razložili svoj pogled na vizualne predstavitve statističnih podatkov. V omenjeni uvodni razpravi bodo sodelovali:
  • Enrico Giovannini, direktor Direktorata za statistiko OECD
  • Klaus Reeh, svetovalec generalnega direktorja Eurostata
  • Olav ten Bosch, Statistika Nizozemske
  • dr. Žiga Turk, minister za razvoj 2007-2008 in profesor na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani
  • Ali Žerdin, urednik Dnevnikovega objektiva
  • dr. Marko Krevs, profesor Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Posvetovanja Statistični dnevi 2008 se bo udeležilo 190 strokovnjakov s področja statistike, uporabnikov uradne statistike in dajalcev podatkov, med njimi 30 predstavnikov tujih statističnih uradov ali mednarodnih statističnih inštitucij in univerz. Program letošnjega posvetovanja, imena udeležencev in njihovi prispevki so objavljeni na spletnem naslovu, povzetki prispevkov pa tudi v priložnostnem zborniku v knjižni obliki (v slovenščini in angleščini). Ob tej priložnosti pa smo izdali tudi posebno brošuro z naslovom Prebivalstvo Slovenije se stara - potrebno je medgeneracijsko sožitje.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.