Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 



Revizija Standardne klasifikacije dejavnosti – SKD 2008

1. julij 2008, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

S prispevkom o razlikah med novo in staro različico Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD) smo osvežili spletno stran Revizija standardne klasifikacije dejavnosti SKD 2008 / Nace Rev 2.

V prispevku Razlike SKD 2008 – SKD 2002 navajamo povzetek bistvenih razlik med sedaj veljavno Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD 2008) in prej veljavno SKD 2002 ter v tabelarični obliki grobe povezave med posameznimi področji dejavnosti. 
Statistični urad Republike Slovenije bo pričel z objavo rezultatov večine statističnih raziskovanj po SKD 2008 v letu 2009, najprej pri različnih kratkoročnih kazalnikih, kot na primer plače, delovno aktivno prebivalstvo, indeks industrijske proizvodnje, prihodek od prodaje, indeksi cen pri proizvajalcih, indeks stroškov dela idr., v letu 2010 pa bodo po SKD 2008 prvič objavljeni podatki o bruto domačem proizvodu in drugih izračunih nacionalnih računov, poslovnih tendencah, strukturni statistiki podjetij. Podrobnejši pregled po najpomembnejših področjih si lahko pogledate TUKAJ.
Na spletni strani http://www.stat.si/skd_nace_2008.asp je objavljena tudi uredba o SKD 2008 s pojasnili, različne povezovalne in prevajalne tabele ter razni drugi dokumenti, povezani z revizijo klasifikacije.
Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.