Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Slovenska statistika zaključila uspešno predsedovanje in ga predala Franciji

27. junij 2008, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Francija je danes, 27. junija 2008 na predajnem sestanku v Ljubljani od Slovenije prevzela vodenje Delovne skupine Sveta EU za statistiko.

Foto: Matjaž GorencSlovenija, v njenem imenu Statistični urad RS, je v okviru predsedovanja tria predsedstev Nemčije, Portugalske in Slovenije Delovni skupini Sveta EU za statistiko zaključila skupni 18-mesečni program vodenja te skupine s predajnim sestankom 27. junija v Ljubljani; vodenje delovne skupine je prevzela Francija, prva država v triu s Češko republiko in Švedsko.

Predajnega sestanka v Ljubljani so se, poleg delegacij aktualnega tria predsedovanja, Nemčije, Portugalske in Slovenije, udeležili predstavniki vseh treh držav, ki bodo vodile predsedovanje v naslednjem 18-mesečnem obdobju, to so Francija, Češka republika in Švedska. Predaji vodenja so prisostvovali tudi predstavniki Evropske komisije in Sekretariata Sveta EU.

Slovensko delegacijo je vodila mag. Irena Križman, generalna direktorica Statističnega urada RS, ki je pri predstavitvi dosežkov slovenskega predsedstva prvenstveno izpostavila velik napredek v razpravi o vsebini uredbe o evropski statistiki. S to uredbo bodo podani novi temelji za delovanje Evropskega statističnega sistema - Evropski uniji in njenim državam članicam bo namreč omogočeno boljše odzivanje na aktualne potrebe po podatkih, pomembnih za odločanje in ukrepanje na socialnem, gospodarskem in okoljskem področju.

V okviru prizadevanj slovenskega predsedstva po zagotavljanju kakovostnih podatkov, ob zmernem obremenjevanju podjetij, prebivalcev in nacionalnih statističnih uradov, je bil dosežen dogovor o vsebini uredb o popisih kmetijstva, o trgovinski menjavi med državami članicami ter o anketi o življenjskih pogojih. Na področju pravnih predpisov, s katerimi se evropska statistika odziva na nove potrebe po podatkih, je bil dosežen izreden napredek pri vsebini uredbe o statistiki prodaje in porabe fitofarmacevtskih sredstev. Zaključna pogajanja pod slovenskim predsedstvom o vsebini uredbe, ki se nanaša na popise prebivalcev in stanovanj, pa so prispevala k sprejetju uredbe, ki bo na tem področju prvič zagotovila usklajene in primerljive podatke med državami članicami EU.

Delovna skupina Sveta EU za statistiko se je pod slovenskim predsedstvom sestala 9-krat, samo predsedstvo pa je imelo še 18 sestankov na Svetu EU, 17 sestankov v Evropskem parlamentu in 9 sestankov s Komisijo. Za izvedbo celotnega predsedovanja Statistični urad ni imel možnosti za dodatno zaposlovanje, zato sta bila toliko bolj pomembna dobra organiziranost in izjemno sodelovanje med inštitucijami sistema slovenske državne statistike in ustanovami, vključenimi v slovensko predsedovanje. Slovensko predsedstvo Delovni skupini Sveta EU ocenjuje, da je rezultatom uspešnega sodelovanja bistveno prispevalo dobro partnersko sodelovanje med državami članicami EU in z inštitucijami EU, kar sta na predajnem sestanku posebej izpostavila tudi predstavnika Komisije in Sekretariata Sveta EU.

Na predajnem sestanku je vodja francoske delegacije, gospod Philippe Cotis, generalni direktor francoskega statističnega urada INSEE, udeležencem predstavil naslednji, skupni 18-mesečni program Francije, Češke republike in Švedske predsedovanja Delovni skupini Sveta EU za statistiko.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.