Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Konferenca evropskih statistikov, od 10. do 12. 6. 2008 v Parizu

11. junij 2008, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Na 56. zasedanju Konference evropskih statistikov bo osrednja pozornost  posvečena seminarjema o merjenju mednarodnih transakcij in o merjenju gibanja prebivalstva in integracije le-tega v globalizirani svet.

Konferenca evropskih statistikov (CES) pri Ekonomski komisiji za Evropo v okviru Združenih narodov (UNECE) ima v skladu s priporočili Statistične komisije ZN pomembno vlogo pri izboljševanju nacionalnih statistik, njihove mednarodne primerljivosti in tudi pri zmanjševanju bremen, ki nastajajo pri poročanju mednarodnim organizacijam.

56. zasedanje Konference evropskih statistikov poteka od 10. do 12. junija 2008 v Parizu. V uvodni temi udeleženci obravnavajo podrobni pregled, ki ga je pripravil Biro CES, za obdobje zadnjih pet let, in sicer za poslovno statistiko, statistiko življenjske ravni in revščino, za statistiko spolov in kulture ter okoljsko statistiko in za področje statističnih metapodatkov.

Po obravnavi Poročila o statističnem programu za leto 2007 in tudi načrtov za leto 2008 bodo udeleženci razpravljali še o vplivu globalizacije na nacionalne račune, predstavljeno pa bo tudi poročilo o napredku, doseženem na tem področju.

Osrednji temi 56. zasedanja sta seminarja o strateških zadevah, povezanih z merjenjem mednarodnih transakcij, in pa o merjenju gibanj prebivalstva in integracije tega prebivalstva v globalizirani svet:

  • Seminar o mednarodnih transakcijah in ustreznem merjenju le-teh je pripravil Mednarodni denarni sklad v sodelovanju z Ameriškim birojem za ekonomske analize (BEA). Namen tega seminarja je vzpostaviti možnosti za sodelovanje med državami pri merjenju pretoka blaga, storitev, prihodkov in finančnih tokov. Seminar je razdeljen v več vsebinskih sekcij in tisto, ki obravnava institucionalno ureditev zbiranja statistike računov na mednarodni ravni, bo vodila generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman. Ob tem bo kot zgled dobre prakse predstavila tudi sodelovanje med inštitucijami, pooblaščenimi za izvajanje slovenske državne statistike na področju makroekonomskih statistik.

  • Tematika drugega seminarja, ki sta jo pripravila Zvezni statistični urad Nemčije in Eurostat, pa je posvečena izzivom v prihodnosti, ki jih bodo morali sprejeti statistični uradi pri merjenju gibanj prebivalstva in integracije tega prebivalstva v okolja. Posledica večjih gibanj prebivalstva, in s tem povezanih precejšnih sprememb v sestavi prebivalstva, so tudi bolj raznorodne družbe – in razumljiva je potreba po poznavanju sestave prebivalstva in tudi merjenju vzrokov in učinkov teh tokov prebivalstva, ki vplivajo na trg dela, dohodek, sheme upokojevanja in blagostanje.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.