Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 5. sestanek Odbora OECD za statistiko

9. junij 2008, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Na sestanku  Odbora OECD za statistiko, ki poteka 9. in 10. 6. 2008 v Parizu, generalna direktorica slovenskega statističnega urada mag. Irena Križman predstavlja izkušnje iz dosedanjega sodelovanja z OECD in priprave slovenske statistike na prihodnje izzive.

Vsebina 5. sestanka

Na 5. sestanku Odbora OECD za statistiko, ki poteka 9. in 10. junija 2008 v Parizu, sodeluje tudi slovenski statistični urad (to je od februarja 2006, ko je zaprosila za status stalne opazovalke v tem odboru).

Na sestanku Odbor obravnava akcijski načrt za področje statistike ob širitvi članstva OECD in načine izboljšanja sodelovanja tudi z nečlanicami. Udeleženci pa bodo razpravljali tudi o uvajanju prenovljenega sistema nacionalnih računov - pri tem ima ta Odbor povezovalno vlogo med nacionalnimi statistikami držav članic EU in držav, ki niso članice EU, in statistikami članic OECD ter držav s statusom opazovalk.


Na dnevnem redu je tudi razprava o metodah merjenja zaupanja v uradne statistike in o strategijah za povečanje kredibilnosti nacionalnih statistik. Udeleženci sestanka se bodo seznanili tudi s prvimi rezultati projekta, katerega cilj je ponuditi podatke po zahtevnosti zelo različnim uporabnikom, in sicer za tri različne storitve: v enotni podatkovni bazi, ključne podatke v vnaprej definiranih tabelah in posebne storitve, v katerih bodo na voljo sporočila s komentarji, prikazani s pomočjo orodij za grafično vizualizacijo podatkov.

Drugi dan sestanka bo prvenstveno namenjen dvema temama: razpravi o strategiji na področju statistike v letih 2009 – 2010, s posebnim poudarkom na vidikih merjenja razvoja družb, in vlogi statistike v strategiji za inovacije.

Slovenijo bosta na sestanku zastopali:

Sodelovanje slovenskega statističnega urada z OECD: izkušnje in prihodnji izzivi

V uvodni temi sestanka o širitvi OECD generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman predstavlja izkušnje, pridobljene z dejavnim delovanjem slovenskega statističnega urada v preteklih dveh letih, in sicer:

  • v Odboru OECD za statistiko,
  • pri pripravi podatkov in metapodatkov, objavljenih v podatkovnih bazah OECD,
  • v meddržavnih projektih, katerih cilj je prenos znanja in tehnične pomoči, zlasti v države zahodnega Balkana, na različna področja statistike (npr. cene, zdravstvo, poslovne statistike, kazalniki globalizacije itd.),
  • v delavnicah za kratkoročne ekonomske statistike, zunanjetrgovinske in poslovne statistike, nacionalne statistike in kazalnike informacijske družbe.

Generalna direktorica mag. Križmanova ocenjuje, da pristopni program k OECD za slovenski statistični urad ne bo vseboval večjih dodatnih zahtev zaradi pravnega in institucionalnega sistema slovenske državne statistike, ki pa je bil s strani Evropskega statističnega sistema ocenjen kot dobra praksa.

Poseben izziv za slovensko statistiko v prihodnosti pa so nekatera metodološka področja – med njimi npr. napoved vrednosti v pojavih. Za bolj kakovostno nacionalno statistiko pa bo potrebno še okrepiti usklajeno sodelovanje med slovenskimi inštitucijami s področja statistike, kar pa bo v korist predvsem uporabnikom uradnih statističnih podatkov.

Ob zaključku rednega sestanka Odbora OECD za statistiko bo srečanje generalnih direktorjev statističnih uradov držav kandidatk za vstop v ta Odbor, te so Čile, Estonija, Izrael, Rusija in Slovenija, zaradi uskladitve stališč o nekaterih odprtih vprašanjih glede pristopa v OECD.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.