Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Slovenske regije v številkah 2008

19. maj 2008, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Statistični urad Republike Slovenije je ponovno izdal publikacijo Slovenske regije v številkah; ta vsebuje zadnje dostopne podatke o statističnih regijah.

Publikacijo Slovenske regije v številkah je Statistični urad RS začel izdajati v letu 2006. V njej predstavlja najnovejše letne statistične podatke, ki se nanašajo samo na statistične regije. Najširšemu krogu uporabnikov ponuja paleto statističnih kazalnikov, ki informativno, jasno in nazorno predstavljajo raznolikost in pestrost Slovenije v različnostih in podobnostih njenih regij.

V publikaciji so statistične regije predstavljene na dva načina: v prvem delu so prikazane skupaj po različnih statističnih področjih in jih je mogoče primerjati v tabelah, grafikonih in kartogramih, v drugem delu pa so prikazane posamezno, in sicer po vrsti, kakor si geografsko sledijo – od severovzhoda proti jugozahodu. Za vsako statistično regijo so nanizani nekateri absolutni statistični podatki iz različnih vsebinskih področij, spremna besedila pa poudarjajo nekatere njihove najbolj izstopajoče značilnosti in regionalne posebnosti.

Celotna vsebina publikacije je objavljena na naši spletni strani.

Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.