Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Šesti sestanek Delovne skupine Sveta EU za statistiko

28. april 2008, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Na šestem sestanku Delovne skupine za statistiko med predsedovanjem Slovenije Svetu EU so udeleženci razpravljali o predlogu uredbe o statistiki zunanje trgovine z državami nečlanicami ter o predlogu uredbe o statistiki fitofarmacevtskih sredstev.

Na sestanku delovne skupine Sveta EU za statistiko sta bila obravnavana dva predloga pravnih aktov: predlog uredbe o statistiki zunanje trgovine z državami nečlanicami (Extrastat) in predlog uredbe o statistiki fitofarmacevtskih sredstev. Sestanek je bil 24. aprila 2008 v Bruslju, vodila ga je ga. Karmen Hren.

Statistika zunanje trgovine z državami nečlanicami (Extrastat)
Delovna skupina je na sestanku dosegla dogovor o vseh členih, razen tretjega in sedmega člena. Pri petem členu je bilo doseženo soglasje o črtanju podatka o zaporedni številki kvote iz nabora podatkov, ki bi jih države članice morale pridobivati iz carinskih deklaracij. V tretjem členu je Komisija predlagala spremembo definicije statističnega praga tako, da bo skladna s Carinskim zakonikom. Države članice za ovrednotenje predloga potrebujejo nekaj časa in bodo o njegovi sprejemljivosti obvestile predsedstvo. Sedmi člen o izmenjavi podatkov med carinskimi uradi in statističnimi uradi ostaja odprt in še vedno precej problematičen. Države članice izražajo resne pomisleke o možnostih zagotavljanja vseh do sedaj razpoložljivih statističnih podatkov o zunanji trgovini, saj po uveljavitvi Moderniziranega carinskega zakonika veliko podatkov ne bo več dostopnih na carinskih deklaracijah. Pojasnila Komisije nacionalnih delegatov niso zadovoljila, zato je bilo sklenjeno, da Komisija preveri, ali bi bilo možno z zakonodajo EU (npr. izvedbena uredba za Modernizirani carinski zakonik) zagotoviti pravno osnovo za zagotavljanje carinskih podatkov za potrebe statistike zunanje trgovine.

Statistika fitofarmacevtskih sredstev
Na tokratnem sestanku je delovna skupina predlog uredbe obravnavala že šestič. Razprava je potekala na osnovi kompromisnega predloga, pripravljenega po razpravi na prejšnjem sestanku v marcu. Največja vsebinska sprememba so bila nova merila za zajetje pri statistiki porabe fitofarmacevtskih sredstev. Države članice so v veliki večini podprle predstavljen predlog, kar pomeni, da je delovna skupina dosegla soglasje. Predsedstvo bo pripravilo končno kompromisno besedilo, ki ga bo po pregledu držav članic poslalo Odboru stalnih predstavnikov (Coreperju) v potrditev. To besedilo bo obenem tudi izhodišče za nadaljnja pogajanja z Evropskim parlamentom.

Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.