Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Temeljni agregati sektorja država, Slovenija, 2004-2007 - POPRAVEK

1. april 2008, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Zaradi odkritja sicer nebistvene napake v tabelah Temeljni agregati in kategorije sektorja država, 2004-2007 (dolg po stanju konec leta za leti 2005 in 2006) v Prvi objavi z dne 31.3.2008 statistične podatke ponovno objavljamo. Za nevšečnosti se opravičujemo.

Primanjkljaj države za leto 2007 je ocenjen na 24 milijonov EUR oziroma 0,1 % BDP, konsolidirani dolg države konec leta 2007 pa na 8.071 milijonov EUR oziroma 24,1 % BDP


Primanjkljaj države je za leto 2007 je ocenjen na 24 milijonov EUR oziroma le 0,1 % BDP in leto prej na 377 milijonov EUR oziroma 1,2 % BDP
V letu 2007 je primanjkljaj države po prvi oceni znašal samo 24 milijonov EUR oziroma le 0,1 % BDP. Z redno revizijo se je ocena primanjkljaja države za leto 2006 minimalno povečala, in sicer na 377 milijonov EUR (prej 366 milijonov EUR), in je glede na BDP ostala nespremenjena, 1,2 %. Primanjkljaj za leto 2007 na centralni ravni je bil ocenjen na 98 milijonov EUR oziroma 0,3 % BDP, kar je za 0,9 odstotne točke manj kot leta 2006 (370 milijonov EUR oziroma 1,2 % BDP). Primanjkljaj na lokalni ravni države je bil v letu 2007 minimalen, 2 milijona EUR, skladi socialne varnosti pa so izkazovali presežek v vrednosti 75 milijonov EUR oziroma 0,2 % BDP. Glavni razlog bistvenega zmanjšanja vrednosti primanjkljaja za leto 2007 je v zaostajanju dinamike rasti izdatkov (5,3 %) v primerjavi s povečanjem prihodkov (8,3 %). Tako so se izdatki za plače lani povečali samo za 4,6 %, za socialna nadomestila pa za 4,3 %, prihodki od davkov na proizvodnjo pa za 8,3 %, od socialnih prispevkov pa za 8,7 %.

Konsolidirani dolg države se je konec leta 2007 v primerjavi z letom prej zmanjšal za 218 milijonov EUR in je bil ocenjen na 8.071 milijonov EUR oziroma 24,1 % BDP, leto prej 8.289 milijonov EUR oziroma 27,2 % BDP
Konsolidirani maastrichtski dolg države je bil konec leta 2007 ocenjen na 8.071 milijonov EUR oziroma 24,1 % BDP, leto prej pa na 8.289 milijonov EUR oziroma 27,2 % BDP. Dolg enot centralne države od skupnega dolga države je konec leta 2007 znašal 97,0 %, enot lokalne države pa 3,0 %, pri čemer je bil dolg skladov socialne varnosti manjši kot 0,1 % skupnega dolga. Za obdobje od konca 2004 leta je značilno, da se je konsolidirani maastrichtski dolg glede na BDP postopno zniževal v vsem obdobju, od 27,6 % BDP konec leta 2004 na 24,1 % konec leta 2007.

Primanjkljaj države bo po napovedi Ministrstva za finance v letu 2008 znašal 343 milijonov EUR ali 0,9 % BDP, dolg konec leta pa 8.505 milijonov EUR ali 23,4 % BDP
Podatki, objavljeni v tej publikaciji, so bili v skladu s Postopkom o presežnem primanjkljaju posredovani Eurostatu v rednem, prvem letnem poročilu o primanjkljaju in dolgu države za obdobje 2004-2007, ki ga moramo članice EU posredovati do konca marca. Pripravljeno je bilo v sodelovanju Ministrstva za finance in Statističnega urada. Poročilo vsebuje tudi napoved Ministrstva za finance o primanjkljaju in dolgu države v letošnjem letu. Primanjkljaj države v letu 2008 bo po oceni Ministrstva za finance znašal 343 milijonov EUR oziroma 0,9 % BDP, dolg konec leta pa 8.505 milijonov EUR ali 23,4 % BDP.

Podrobnejši podatki
Podrobnejši podatki so na voljo na spletnem naslovu
http://www.stat.si/tema_ekonomsko_nacionalni_racunidrzave.asp

Temeljni agregati in kategorije sektorja država, 2004-2007
200420052006200720081)
Mio EUF 2)Mio EUR
Prihodki11.79912.57113.41314.496-
Minus: izdatki12.40012.98313.79114.520-
Presežek (+)/primanjkljaj (-)-601-412-377-24-343
  Centralna država-559-624-370-98-343
  Lokalna država-22-11-33-210
  Skladi socialne varnosti-192232675-10
Dolg po stanju konec leta7.3567.7558.2898.0718.505
D.41 Obresti, odhodki (konsolidirane)460447433441401
P.51 Bruto investicije v osnovna sredstva9379131.1331.2381.278
Davki in socialni prispevki10.39311.10511.89312.845-
Bruto domači proizvod26.67728.24330.44833.54236.348
1) Napoved Ministrstva za finance.
2) Preračun po fiksnem tečaju zamenjave 239,64 SIT/EUR.
Temeljni agregati in kategorije sektorja država, 2004-2007
200420052006200720081)
% BDP
Prihodki44,244,544,143,2-
Minus: izdatki46,546,045,343,3-
Presežek (+)/primanjkljaj (-)-2,3-1,5-1,2-0,1-0,9
  Centralna država-2,1-2,2-1,2-0,3-0,9
  Lokalna država-0,10,0-0,10,00,0
  Skladi socialne varnosti-0,10,80,10,20,0
Dolg po stanju konec leta27,627,527,224,123,4
D.41 Obresti, odhodki (konsolidirane)1,71,61,41,31,1
P.51 Bruto investicije v osnovna sredstva3,53,23,73,73,5
Davki in socialni prispevki39,039,339,138,3-
1) Napoved Ministrstva za finance.
Prihodki in izdatki sektorja države po vrstah, 2004-2007
2004200520062007
Mio EUF 1)Mio EUR
Prihodki11.79912.57113.41314.496
  Prodaje proizvodov in storitev na trgu781825847915
  Davki na proizvodnjo in uvoz4.2434.4494.6355.021
  Prihodki od lastnine155225193235
  Tekoči davki na dohodke, premoženje, itd.2.2192.4952.8363.016
  Socialni prispevki3.9154.1544.4174.800
  Drugi tekoči transferji443380424363
  Davki na kapital16869
  Kapitalski transferji283655138
Izdatki12.40012.98313.79114.520
  Vmesna potrošnja1.6531.7781.9462.056
  Sredstva za zaposlene3.1393.3053.4803.640
  Drugi davki na proizvodnjo142156135114
  Subvencije470452504490
  Odhodki od lastnine460447433441
  Tekoči davki na dohodke, premoženje, itd.05115
  Socialna nadomestila v denarju in naravi4.8385.0815.3635.595
  Drugi tekoči transferji468596608656
  Kapitalski transferji313281236267
  Bruto investicije9389141.1471.240
  Nabave minus prodaje neproizvedenih-21-31-636
  nefinančnih sredstev
Presežek (+) / primanjkljaj (-)-601-412-377-24
(Prihodki minus izdatki)
1) Preračun po fiksnem tečaju zamenjave 239,64 SIT/EUR.
Prihodki in izdatki sektorja države po vrstah, 2004-2007
2004200520062007
% BDP
Prihodki44,244,544,143,2
  Prodaje proizvodov in storitev na trgu2,92,92,82,7
  Davki na proizvodnjo in uvoz15,915,815,215,0
  Prihodki od lastnine0,60,80,60,7
  Tekoči davki na dohodke, premoženje, itd.8,38,89,39,0
  Socialni prispevki14,714,714,514,3
  Drugi tekoči transferji1,71,31,41,1
  Davki na kapital0,10,00,00,0
  Kapitalski transferji0,10,10,20,4
Izdatki46,546,045,343,3
  Vmesna potrošnja6,26,36,46,1
  Sredstva za zaposlene11,811,711,410,9
  Drugi davki na proizvodnjo0,50,60,40,3
  Subvencije1,81,61,71,5
  Odhodki od lastnine1,71,61,41,3
  Tekoči davki na dohodke, premoženje, itd.0,00,00,00,0
  Socialna nadomestila v denarju in naravi18,118,017,616,7
  Drugi tekoči transferji1,82,12,02,0
  Kapitalski transferji1,21,00,80,8
  Bruto investicije3,53,23,83,7
  Nabave minus prodaje neproizvedenih-0,1-0,1-0,20,0
  nefinančnih sredstev
Presežek (+) / primanjkljaj (-)-2,3-1,5-1,2-0,1
(Prihodki minus izdatki)
Avtor:
Naslednja objava podatkov:
31. marec 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Nacionalni računi'

15.1.2015 Stroški dela po socioekonomskih značilnostih zaposlenih in samozaposlenih, Slovenija, 2013
30.12.2014 Izdatki sektorja država po namenih, Slovenija, 2013
30.12.2014 Nefinančni sektorski računi, Slovenija, 3. četrtletje 2014
30.12.2014 Regionalni bruto domači proizvod, Slovenija, 2013
30.12.2014 Tabele ponudbe in porabe, input-output tabele, Slovenija, 2010 in 2011
30.12.2014 Temeljni agregati sektorja država, Slovenija, 3. četrtletje 2014
19.12.2014 Nefinančna sredstva, (ESR2010), Slovenija, 2012
1.12.2014 Bruto domači proizvod, podrobni podatki, Slovenija, 3. četrtletje 2014
28.11.2014 Bruto domači proizvod, Slovenija, 3. četrtletje 2014
29.10.2014 Svetovni dan varčevanja 2014

» Ostale zadnje novice v področju 'Nacionalni računi'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.