Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Četrti sestanek Delovne skupine Sveta EU za statistiko

28. marec 2008, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Na četrtem sestanku Delovne skupine Sveta EU za statistiko med predsedovanjem Slovenije Svetu EU so udeleženci razpravljali o kompromisnih predlogih o statistiki zunanje trgovine z državami nečlanicami in o statistiki fitofarmacevtskih sredstev.

Četrti sestanek Delovne skupine Sveta EU za statistiko med predsedovanjem Slovenije Svetu EU, ta je bil dne 27. marca 2008 v Bruslju, je vodila ga. Karmen Hren. Na dnevnem redu sta bila predloga dveh uredb: o statistiki zunanje trgovine z državami nečlanicami in o statistiki fitofarmacevtskih sredstev.

Statistika zunanje trgovine z državami nečlanicami
O dosjeju je Delovna skupina razpravljala drugič. Udeleženci so razpravljali o kompromisnem predlogu, ki ga je Predsedstvo pripravilo na osnovi prejšnjega sestanka in prve izmenjave mnenj s poročevalcem Evropskega parlamenta. Med razpravo je bil dosežen dogovor o številnih členih in uvodnih določilih. Vendar pa določbe o tarifni statistiki in izmenjavi podatkov ostajajo še odprte, določbe o posebnih gibanjih blaga in o blagu, ki se izključuje iz statistike zunanje trgovine, pa je treba dopolniti v skladu z veljavno zakonodajo. Države članice so izrazile potrebo po podrobnejših specifikacijah v členu, ki se nanaša na integracijo statistike zunanje trgovine in poslovnih statistik, in izločitvi komitologije za določanje drugih podatkovnih virov kot carinske deklaracije. Predsedstvo bo pripravilo nov kompromisni predlog.

Statistika fitofarmacevtskih sredstev
O dosjeju je Delovna skupina razpravljala petič. Pred razpravo je Predsedstvo države članice obvestilo, da je Evropski parlament na plenarnem zasedanju 12. marca 2008 sprejel predlog uredbe s številnimi amandmaji, ki niso bili usklajeni s Svetom. Zato bo dosje obravnavan v drugem branju. Med razpravo o kompromisnem predlogu, ki ga je Predsedstvo pripravilo na osnovi prejšnjega sestanka, so udeleženci izrazili splošno podporo kompromisnemu predlogu. Potrebna pa je nadaljnja razprava o določbah, ki zadevajo zajetje, kot tudi določeni pravni popravki besedila. Predsedstvo bo pripravilo nov kompromisni predlog, ki bo odražal sklepe razprave.

Napredek pri ostalih statističnih dosjejih
Predsedstvo je države članice obvestilo o novostih glede različnih statističnih dosjejev.

Naslednji sestanek
Naslednji sestanek delovne skupine bo 10. aprila 2008, na dnevnem redu pa bosta dve glavni točki: Evropska statistika in prilagajanje pravnih predpisov na področju statistike novemu regulativnemu postopku s pregledom.

Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.