Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 V uradnem listu Evropske unije objavljeni dve statistični uredbi

6. marec 2008, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Dne 5. marca 2008 sta bili v Uradnem listu EU objavljeni Uredba o spremembi Uredbe o oblikovanju NUTS zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k EU in Uredba o vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene.

Evropska komisija je Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji sprejela 13. marca 2007. Evropski parlament je mnenje predložil v prvi obravnavi dne 4. septembra 2007, Svet pa je uredbo sprejel 21. januarja 2008.

Evropska komisija je Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2186/93 sprejela že 5. aprila 2005. Evropski parlament je predložil mnenje v drugi obravnavi dne 25. oktobra 2007. Svet je Uredbo sprejel 21. januarja 2008.

Obe uredbi sta bili objavljeni v Uradnem listu EU L 61 dne 5. marca 2008.

Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

30.10.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
20.10.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.10.2014 47. redna seja Statističnega sveta RS
2.10.2014 Statistični dan 2014: Mladi o statistiki – statistika o mladih
30.9.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
30.9.2014 Poročilo o slovenski državni statistiki v letu 2013 zdaj tudi v angleščini
29.8.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
31.7.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
29.7.2014 Anketa o zadovoljstvu poročevalskih enot in uporabnikov podatkov evropske statistike
30.6.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.