Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 39. zasedanje Statistične komisije Združenih narodov

26. februar 2008, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Udeleženci 39. zasedanja Statistične komisije ZN obravnavajo metodološka vprašanja za več področij statistike, razpravljajo o prednostih integriranih ekonomskih statistik, programu mednarodne primerjave, pa tudi o možnostih za izboljšanje Poročila o človekovem razvoju.

39. zasedanje Statistične komisije Združenih narodov poteka od 26. do 29. februarja 2008 v New Yorku. Slovenija kot predsedujoča Svetu EU bo pred zasedanjem uskladila mnenja držav članic EU do vsebin z dnevnega reda.

Slovenski Statistični urad zastopata generalna direktorica mag. Irena Križman in njena namestnica Genovefa Ružić.

Glavne teme 39. zasedanja
Na 39. zasedanju Statistične komisije Ekonomskega in socialnega sveta Združenih narodov bodo najvidnejši predstavniki nacionalnih statističnih uradov in mednarodnih statističnih inštitucij obravnavali program statistike zaposlovanja in problematiko pri statističnem spremljanju izobraževanja, razpravljali o reviziji priporočil za statistiki proizvodnje in mednarodne blagovne menjave ter sprejeli prvi del priporočil revidirane metodologije Sistema nacionalnih računov, t. i. SNA 1993.

Program mednarodne primerjave
Merjenje in relativna primerjava socialne in ekonomske blaginje med državami na osnovi primerjav BDP-ja s pomočjo pretvorb s faktorji paritet kupne moči je tema, o kateri se je prvič razpravljalo konec 60tih let preteklega stoletja, 1970. leta pa je bil projekt, ki je zajel 10 držav, tudi prvič izveden. V naslednjih štirih krogih, izvedenih vsakih pet let se je število tako, da je leta 1993 bilo v projekt vključenih že 118 držav. Na pobudo Svetovne banke in v sodelovanju s številnimi mednarodnimi statističnimi organizacijami in nacionalnimi uradi je v letih 2000-2001 projekt dobil nov strateški zagon, v okviru Statistične komisije ZN pa je bila leta 2003 ustanovljena organizacijska mreža z Izvršilnim odborom, koordinatorji po regijah in s Svetom, ki ga je kasneje nadomestil Forum.

Projekt program mednarodne primerjave za leto 2005 pokriva pet regij sveta in 102 državi. Rezultat tega projekta bodo skupaj z rezultati programa OECD in Eurostata na področju paritet kupne moči in BDP-ja za 45 držav prispevali k možnosti mednarodne primerjave 150 držav.

Statistika človekovega razvoja
Poročilo o človekovem razvoju UNDP-ja izhaja od leta 1990 in vsako leto izbere drugo tematiko, pomembno za človekov razvoj. Publikacija vsebuje tudi statistično prilogo z kazalniki človekovega razvoja, med katerimi je javnost bolj poznan indeks človekovega razvoja. Od leta 1992 je več kot 140 držav izdalo okrog 600 podobnih poročil. Na zasedanju se bodo udeleženci seznanili s problematiko pridobivanja mednarodno primerljivih podatkov, s predlogom postopkov za povečanje kakovosti podatkov in razpravljali o aktivnostih za izboljšanje na tem področju.

Seminar o uporabi administrativnih virov
Kot spremljevalni dogodek 39. zasedanja Statistične komisije je organiziran tudi seminar o uporabi administrativnih podatkov v statistiki. Ob tej priložnosti bo generalna direktorica Statističnega urada RS predstavila slovenske izkušnje prehoda na registrsko statistiko.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.