Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Tretji sestanek Delovne skupine Sveta EU za statistiko

22. februar 2008, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Na tretjem sestanku Delovne skupine Sveta EU za statistiko med predsedovanjem Slovenije Svetu EU so udeleženci razpravljali o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) in o Evropski statistiki.

Tretji sestanek Delovne skupine Sveta EU za statistiko med predsedovanjem Slovenije Svetu EU, ta je bil dne 21. februarja 2008 v Bruslju, je vodila ga. Genovefa Ružić. Na dnevnem redu sta bili obravnavi predlogov dveh uredb: o izvajanju Uredbe o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznamov ciljnih sekundarnih spremenljivk za leto 2009 v zvezi s pomanjkanjem materialnih dobrin in o Evropski statistiki.

Statistika Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC)
Ker ukrepi predvideni v predlogu Uredbe Sveta o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta št. 1177/2003 z dne 16. junija 2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) glede seznamov ciljnih sekundarnih spremenljivk za leto 2009 v zvezi s pomanjkanjem materialnih dobrin, niso v skladu z mnenjem Statističnega programskega odbora z dne 8. novembra 2007, je Evropska komisija 5. februarja 2008 posredovala predlog Svetu EU in obvestila Evropski parlament. Delegacije so se med sestankom strinjale s spremembami in dopolnitvami predloga Komisije; te je Komisija nato tudi potrdila. Na zahtevo držav članic sta se predsedstvo in Evropska komisija obvezala, da bosta pripravila izjavo na zapisnik z zagotovilom, da se bo pri reviziji krovne uredbe EU SILC (predvidoma v letu 2011) upoštevalo določilo, da skupno trajanje intervjuja v povprečju ne sme biti daljše od ene ure. Po zaključeni obravnavi v delovni skupini pravno – lingvističnih strokovnjakov bo Predlog uredbe posredovan v sprejem na Odbor stalnih predstavnikov in v Svet EU. Po določilih postopka mora biti predlog sprejet v treh mesecih, to je do 5. maja 2008.

Evropska statistika
Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki katerega namen je vzpostaviti pravni okvir za razvoj, proizvodnjo in razširjanje evropske statistike je bil na dnevnem redu delovne skupine Sveta EU za statistiko že tretjič. Pred začetkom razprave je Pravna službe Sveta EU predstavila pisno stališče o odločitvi Evropske komisije, da za področje statistike predlaga ustanovitev dveh različnih teles (Partnersko skupino in komitološki odbor). Besedilo tega stališča so države članice prejele že pred sestankom. Pravna Služba Sveta je tudi odgovorila na različna vprašanja, ki so jih države članice postavile med sestankom. Sestanek se je nadaljeval s podrobno razpravo o delovnem gradivu, ki ga je pripravilo predsedstvo na osnovi pisnega posvetovanja z državami članicami v novembru 2007 in dveh predhodnih razprav o tem predlogu v delovni skupini za statistiko. Predsedstvo je predlagalo, da se ne razpravlja o členih 4, 6, 6a in 6b, ker so stališča držav članic in Evropske komisije o teh členih že znana. Med razpravo so delegacije izrazile različne pomisleke glede posameznih členov uredbe in predlagale številne izboljšave besedila predloga pod pogojem, da ostanejo členi, ki se nanašajo na upravljanje in vodenje nespremenjeni. Razprava o predlogu uredbe se bo nadaljevala na prihodnjih sestankih delovne skupine.

Napredek pri ostalih statističnih dosjejih
Predsedstvo je države članice obvestilo o novostih glede različnih statističnih dosjejev.

Naslednji sestanek
Naslednji sestanek delovne skupine bo 27. marca 2008, na dnevnem redu pa bosta dve glavni točki: statistika zunanje trgovine z državami nečlanicami in statistika fitofarmacevtskih sredstev.

 
Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.