Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 65. sestanek Odbora za statistični program

14. februar 2008, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Na 65. sestanku Odbora za statistični program, osrednje inštitucije Evropskega statističnega sistema, ki poteka 14. februarja 2008 v Luksemburgu, slovensko predsedstvo predstavlja poročilo o napredku na področju statistike.

Vloga Odbora za statistični program

Usklajeno delovanje institucij v EU in izvajanje njihovih politik potrebuje verodostojno in primerljivo statistiko - to zagotavlja Evropski statistični sistem (ESS). Sestavljajo ga nacionalni statistični uradi in ministrstva, agencije, nacionalne centralne banke, ki prav tako zbirajo uradne statistične podatke, in Eurostat, statistični urad Evropskih skupnosti. Odbor za statistični program je v okviru ESS njegova osrednja inštitucija, predseduje pa mu Eurostat. Odbor sodeluje tudi z Evropsko komisijo, npr. pri koordinaciji statističnih programov, razvoju metodologij in klasifikacij ter pri izvajanju usklajenih, in zato primerljivih, statističnih raziskovanj.

Poročilo slovenskega predsedstva o napredku na statističnem področju

Na 65. sestanku Odbora za statistični program, ki poteka 14. februarja 2008 v Luksemburgu, slovensko predsedstvo udeležencem predstavlja Poročilo o napredku, ki je bil dosežen na področju statističnih zakonodajnih dosjejev. V predstavitvi so opisani dosjeji, o katerih bo Delovna skupina Sveta EU za statistiko še razpravljala, nadalje dosjeji, ki so bili na ravni te delovne skupine že obravnavani, pa tudi dosjeji, ki so v zadnji fazi obravnave.

Zakonodajne točke 65. sestanka

Odbor za statistični program na 65. sestanku, ki se ga udeležuje generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman, obravnava dve komitološki točki.
Prva je osnutek uredbe o statistiki skupnosti o strukturi in aktivnosti tujih povezanih podjetij, nanaša pa se na obliko prenosa statistike tujih povezanih podjetij in v uredbi je potrebno določiti tak tehnični format, ki bo omogočal primerljivost in enostaven dostop do podatkov. Osnutek druge uredbe, ki se prav tako nanaša na statistiko tujih povezanih podjetij, pa vsebuje opredelitve spremenljivk in določa izvajanje klasifikacije dejavnosti, t. i. NACE Rev.2. Slovenija podpira sprejem obeh uredb.

Razprava o prihodnjih projektih

Člani Odbora bodo na sestanku bo med drugim razpravljali tudi o aktivnostih, katere predlaga posebna delovna skupina v sestavi Eurostat – ECB, za pripravo strategije komuniciranja na področju statistike cen življenjskih potrebščin. Inštituciji ugotavljata, da je za boljše razumevanje in večjo informiranost prebivalstva v vseh državah članicah EU potrebno pripraviti komunikacijske programe, ki bi vključevali npr. v ta namen pripravljene spletne strani, TV-oddaje ali pa promocijsko-izobraževalno gradivo.

Odbor bo obravnaval tudi priporočila Eurostata o desezoniranju podatkov v okviru evropskega statističnega sistema na način, ki bo zagotavljal primerljivost podatkov med posameznimi državami članicami. Priporočila so prijazna tudi za uporabnike podatkov in so jim zato lahko v pomoč pri razumevanju pridobljenih podatkov.

Slovenija podpira navedeni predlog in tudi priporočila.

Eurostat – vse bolj prijazen do uporabnikov

Eurostat na sestanku predstavlja tudi poročilo o posredovanju statističnih podatkov, torej o t. i. diseminacijski mreži Evropskega statističnega sistema, v katero v so vključeni vsi nacionalni statistični uradi EU. Le-ta prek spletne strani uporabnikom nudi pomoč tako, da uporabnik lahko ne le postavi vprašanje, temveč tudi dobi odgovor v svojem materinem jeziku - preko povezav vseh nacionalnih statističnih uradov. Na leto dobi Eurostat do 25.000 zahtevkov po podatkih, na osnovi pogosto zastavljenih vprašanj pa je na spletu dostopnih več kot 1.300 predefiniranih tabel v angleškem, francoskem in nemškem jeziku.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.