Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Svet EU sprejel dve statistični uredbi

11. februar 2008, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Sprejeta je bila uredba o vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne registre za statistične namene, uredba o oblikovanju skupne klasifikacije NUTS pa je bila spremenjena.  Uredba o statistiki ribogojstva bo sprejeta predvidoma v marcu 2008.


Svet EU, tokrat v sestavi ministrov za kmetijstvo in ribištvo in pod vodstvom slovenskega predsedstva, je na zasedanju dne 21. januarja 2008 sprejel naslednji dve uredbi:

1. Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2186/93. Delovna skupina Sveta EU za statistiko je predlog te uredbe obravnavala trikrat, Evropski parlament pa jo je sprejel v prvem branju dne 25. oktobra 2007.

2. Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji. Delovna skupina Sveta EU za statistiko je predlog te uredbe obravnavala dne 16. aprila 2007, Evropski parlament pa jo je sprejel v prvem branju dne 4. septembra 2007.

Obe uredbi bosta po uradnem podpisu objavljeni v Uradnem listu Evropske unije.

Evropski parlament je dne 31. januarja 2008 sprejel poročilo poročevalca o predlogu uredbe o predložitvi statističnih podatkov držav članic o ribogojstvu. Delovna skupina Sveta EU za statistiko je o predlogu te uredbe razpravljala štirikrat, Svet EU za statistiko pa ga bo sprejel predvidoma dne 17. marca 2008.


Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.