Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Anketa o zadovoljstvu uporabnikov SURS-a 2007

1. februar 2008, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Konec leta 2007 smo med različnimi skupinami uporabnikov izvedli spletno anketo o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij SURS-a, s katero smo želeli spoznati trenutne navade in potrebe naših uporabnikov. V poročilu predstavljamo analizo rezultatov.

Anketa je potekala med 14. novembrom in 5. decembrom 2007. K sodelovanju v omenjeni spletni anketi smo povabili uporabnike, ki so naročeni na novice na spletni strani, uporabnike, registrirane v podatkovnem portalu SI-STAT, uporabnike, ki so v letu 2007 podali zahtevek v informacijsko središče, ter uporabnike, ki so naročniki na SURS-ove tiskane publikacije. Na naše vabilo se je odzvalo 1907 uporabnikov.

Vprašalnik je bil sestavljen iz osmih vsebinskih sklopov; ti so skupaj obsegali 18 vprašanj, nanašali pa so se na navade uporabnikov, uporabo spletne strani www.stat.si, na odnos do statistike na splošno, na ocenjevanje SURS-a kot celote, na ocenjevanje storitev SURS-a, na ocenjevanje proizvodov SURS-a ter na stopnjo zadovoljstva anketiranih, na njihova pričakovanja in predloge za dodatne izboljšave statističnih proizvodov in storitev. Dodaten, deveti sklop vprašanj so sestavljala štiri vprašanja, ki so se nanašala na demografske lastnosti anketiranih oseb.

Največ anketirancev uporablja statistične podatke in informacije občasno, in sicer je takih 44 %, skoraj petina (19 %) pa je takih, ki jih uporabljajo tedensko. Več kot polovica anketirancev uporablja podatke s področja prebivalstva (58 %), cen (54 %) ter trga dela in plač (54 %). Med anketiranci so najštevilnejši tisti, ki podatke SURS-a uporabljajo za delo pri šolskem ali študijskem projektu (43 %), za boljše razumevanje ekonomskih, socialnih in okoljskih razmer v Sloveniji (41 %) in za izpopolnjevanje svojega znanja (40 %).

Za izboljšanje kakovosti proizvodov in storitev SURS-a v prihodnosti so anketiranci predlagali predvsem izboljšanje spletne strani (posebej iskalnika oz. izboljšanje preglednosti strani za nove uporabnike), uvedbo strani, ki bi bila namenjena učencem in dijakom, doseganje večje objektivnosti raziskav ter seznanjanje z uporabnostjo statistike za širšo populacijo na interaktiven način.

Rezultati ankete kažejo, da uporabniki SURS-u na splošno zaupajo in so zadovoljni s kakovostjo statističnih podatkov in informacij.

Rezultati ankete in vprašalnik so objavljeni na spletni strani; tam so predstavljene tudi druge dosedanje aktivnosti našega urada v zvezi s spremljanem zadovoljstva uporabnikov statističnih podatkov.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.