Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Drugi sestanek Delovne skupine Sveta EU za statistiko

31. januar 2008, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Na drugem sestanku Delovne skupine Sveta EU za statistiko med predsedovanjem Slovenije Svetu EU so udeleženci razpravljali o Statistiki Skupnosti o javnem zdravju ter o zdravju in varnosti pri delu ter o statistiki fitofarmacevtskih sredstev.

Drugi sestanek Delovne skupine Sveta EU za statistiko med predsedovanjem Slovenije Svetu EU, ta je bil dne 29. januarja 2008 v Bruslju, je vodila ga. Genovefa Ružić. Na dnevnem redu sta bili obravnavi predloga dveh uredb: o statistiki Skupnosti o javnem zdravju in zdravju in varnosti pri delu ter o statistiki fitofarmacevtskih sredstev.

Uredba o statistiki Skupnosti o javnem zdravju ter o zdravju in varnosti pri delu

Svet EU in Evropski parlament v prvem branju nista uspela doseči soglasja o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o javnem zdravju ter zdravju in varnosti pri delu. Osnova za peto razpravo o tej temi na sestanku delovne skupine je bilo kompromisno besedilo, ki sta ga pripravili portugalsko in slovensko predsedstvi v tesnem sodelovanju s Komisijo. Med razpravo je večina držav članic kompromisni predlog z nekaj manjšimi spremembami besedila podprla in tako slovensko predsedstvo pooblastila za nadaljnja pogajanja z Evropskim parlamentom.

Uredba o statistiki fitofarmacevtskih sredstev

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta glede statistike fitofarmacevtskih sredstev je delovna skupina obravnavala četrtič. Cilj zadnjega posvetovanja je bila podrobna razprava o posameznih členih delovnega dokumenta, ki ga je pripravilo slovensko predsedstvo, in poskus ugotoviti, kaj je sprejemljivo za posamezne države članice. Med sestankom so delegacije izrazile zaskrbljenost in predlagale številne izboljšave besedila, v glavnem glede področja uporabe in ciljev uredbe, definicij, obveznosti poročanja, zaupnosti, zajetja in finančnega prispevka Skupnosti. Predsedstvo bo na osnovi razprave na delovni skupini pripravilo kompromisni predlog in ga poslalo državam članicam.

Napredek pri ostalih dosjejih

Predsedstvo države članice obvestilo o novostih glede naslednjih statističnih dosjejev: popisi prebivalstva in stanovanj, statistika ribogojstva, statistika energetike, MEETS, statistika mesa in živinoreje, sprememba skupne klasifikacije teritorialnih enot za statistiko (NUTS) zaradi pristopa Bolgarije in Romunije ter skupni okvir za poslovne registre za statistične namene. 

Naslednji sestanek

Naslednji sestanek delovne skupine bo 21. februarja 2008, na dnevnem redu pa bosta dve glavni točki: Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki ter Uredba Sveta o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) kar zadeva seznam ciljnih sekundarnih spremenljivk o materialnem pomanjkanju za leto 2009.

Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.