Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Prvi sestanek Delovne skupine Sveta EU za statistiko pod slovenskim predsedstvom

16. januar 2008, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Delovna skupina Sveta EU za statistiko je prvič obravnavala predlog uredbe o statistiki zunanje trgovine z državami nečlanicami, ki jo je Komisija sprejela oktobra 2007.

Slovensko predsedstvo je na prvem sestanku Delovne skupina Sveta EU za statistiko dne 15. januarja 2008 v Bruslju predstavilo svoj program in prednostne naloge. Sestanek je vodila mag. Karmen Hren. Predsedstvo se je zahvalilo portugalskim in nemškim kolegom za dobro sodelovanje v skupnem osemnajstmesečnem programu.

Sestanek je imel samo eno glavno točko dnevnega reda: predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede zunanje trgovine z državami nečlanicami (Extrastat). Med razpravo so države članice v glavnem podprle predlog, katerega cilj je prilagoditev statističnega sistema merjenja blagovne menjave spremembam, ki jih bo uvedel posodobljen Carinski zakonik Skupnosti. Izrazile pa so tudi določene pomisleke glede posameznih določil predloga uredbe. Komisija je izrazila pripravljenost za sporazumne rešitve glede nekaterih odprtih vprašanj. Predsedstvo bo pripravilo kompromisni predlog in ga poslalo državam članicam. Druga razprava o dosjeju Extrastat ni predvidena pred koncem marca 2008.

Pod točko razno je Slovensko predsedstvo države članice obvestilo o izvajanju reforme komitologije s strani Sveta in o posledicah te reforme za delo Delovne skupine za statistiko. Predsedstvo je poročalo tudi o novostih glede naslednjih statističnih dosjejev: CPA, MEETS, statistika energetike, statistika ribogojstva ter popisi prebivalstva in stanovanj.

Naslednji sestanek delovne skupine bo 29. januarja 2008, na dnevnem redu pa bosta dve glavni točki: statistika fitofarmacevtskih sredstev in statistika javnega zdravja in varnosti pri delu.


Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.