Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Srednjeročni program statističnih raziskovanj za 2008-2012

13. december 2007, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Vlada RS je na svoji 150. redni seji dne 12. decembra 2007 sprejela Srednjeročni program statističnih raziskovanj za obdobje 2008-2012.

V Srednjeročnem programu statističnih raziskovanj za 2008-2012 so predstavljeni strateške usmeritve, cilji razvoja slovenske državne statistike za to obdobje in prednostna področja delovanja na posameznih statističnih področjih. Ta petletni program bo podprt s posameznimi letnimi programi statističnih raziskovanj, v katerih bodo za vsako leto navedeni podrobnejši cilji dela ter redne in razvojne naloge v okviru statističnih raziskovanj.

Statistični urad RS kot glavni nosilec izvajanja dejavnosti državne statistike je ta srednjeročni program pripravil v tesnem sodelovanju z drugimi pooblaščenimi izvajalci državne statistike; ti so Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za finance, Zavod RS za zaposlovanje in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Med glavnimi cilji srednjeročnega programa državne statistike za prihodnje petletno obdobje sta najpomembnejši skrb za kakovostno in do uporabnika prijazno državno statistiko in povečanje odzivnosti na potrebe uporabnikov z uporabo novih podatkovnih virov. Obenem pa smo si vse inštitucije v sistemu slovenske državne statistike postavile za cilj krepitev zaupanja v državno statistiko, ne le uporabnikov, temveč v enaki meri tudi dajalcev statističnih podatkov – tudi s prizadevanji za zmanjševanje njihovih obremenitev, ki jih imajo s sporočanjem podatkov statističnim inštitucijam.

Izvajalci slovenske državne statistike nameravamo v prihodnjih petih letih v skladu s tem srednjeročnim programom še racionalizirati zbiranje podatkov s še intenzivnejšo uporabo administrativnih virov, oblikovati nove inovativne pristope za doseganje večje učinkovitosti in še naprej aktivno delovati v domačem in mednarodnem statističnem okolju.Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.