Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 27. sestanek Partnerske skupine

12. december 2007, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Partnerska skupina, ki obravnava strateška vprašanja evropske statistike, se bo na 27. sestanku seznanila tudi z načrti slovenskega predsedovanja Delovni skupini Sveta EU za statistiko – program bo predstavila generalna direktorica mag. Irena Križman.

Delo Partnerske skupine

Partnerska skupina je usmerjevalna skupina v širšem pomenu in omogoča učinkovito delovanje Odbora za statistični program, komitološkega odbora Evropske komisije. Partnerska skupina obravnava strateške vidike Evropskega statističnega sistema, sodeluje pri pripravi predlogov v zvezi z rešitvami ključnih problemov ter s prizadevanji za izboljšanje komuniciranja med državami članicami EU in Eurostatom usmerja njihove pobude. Skupino sestavlja: 
- pet generalnih direktorjev statističnih uradov držav članic EU, ki jih izvolijo člani Odbora za statistični program - od junija 2006 je v Partnerski skupini tudi generalna direktorica slovenskega Statističnega urada, mag. Irena Križman 
- generalna direktorja statističnega urada države članice, ki predseduje EU, in države članice, ki bo predsedovala EU v prihodnjem obdobju 
- generalni direktor Eurostata.

Program 27. sestanka in stališča Slovenije

Partnerska skupina bo na 27. sestanku, ki bo potekal 13. 12. 2007 v Voorburgu na Nizozemskem, razpravljala o nekaterih strateških vidikih Evropskega statističnega sistema in se obenem seznanila s potekom dejavnosti.

Najprej bo skupini predstavljeno poročilo portugalskega predsedstva Delovni skupini Sveta EU za statistiko, nato pa bo generalna direktorica mag. Irena Križman predstavila še program slovenskega predsedovanja.

Skupina bo v sklopu strateških vprašanj razpravljala o akcijskem načrtu, dogovorjenem na 92. konferenci direktorjev nacionalnih statističnih uradov držav članic EU, pregledala izvajanje sklepov 93. konference direktorjev in spregovorila tudi o pripravah na 94. konferenco. Poleg tega pa bodo člani skupine orisali način sodelovanja z Evropskim parlamentom v bodoče in uskladili rokovnik za pripravo statističnih projektov v okviru ESS (Evropskega statističnega sistema).

Dnevni red 27. sestanka pa vključuje še izmenjavo mnenj članov te skupine o prihodnjem delovanju Odbora za statistični program in o vsebinah, ki jih bo ta odbor predvidoma obravnaval na svojem 64. in tudi 65. sestanku. Ob zaključku bodo člani uskladili časovnico prihodnjih sestankov skupine.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.