Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Svetovni forum o statistiki spolov

10. december 2007, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Svetovni forum o statistiki spolov, ki poteka od 10. do 12. decembra 2007 v Rimu, ponovno opozarja na potrebe po mednarodno primerljivih statistikah; sekcijo  o Novih izzivih v statistiki spolov vodi generalna direktorica mag. Irena Križman.

Svetovni forum o statistiki spolov, ki ga organizirajo Združeni narodi, Statistični urad Italije in Svetovna banka, predstavlja po IV. Svetovni konferenci o ženskah, ki je bila v Pekingu leta 1995, ponovno spodbudo za poglobitev mednarodno primerljivih statistik po spolih, ki so potrebne tudi za določene politike.

Glavni namen tridnevnega foruma je ponovna oživitev razprav v mednarodnih organizacijah in v nacionalnih statističnih inštitucijah o statistiki spolov, in sicer s posebnim poudarkom na izmenjavi izkušenj in promociji dialoga med producenti in uporabniki podatkov.

Forum obravnava več tematskih sklopov z vidika statistike spolov: v prvem dnevu se udeleženci posvečajo tudi novim izzivom na področju statistike spolov, t. j. zlasti merjenju nasilja in diskriminacije, pa tudi revščine in spremljanju manjšin in etničnih skupin – sekcijo vodi generalna direktorica Statističnega urada RS mag. Irena Križman. Forum pa bo odprl še številne druge teme, ki zadevajo enakopravnost med spoloma in enake možnosti za ženske in moške, npr. merjenje dela v gospodinjstvih in spremljanje ekonomskih kazalcev po spolu. Udeleženci pa bodo lahko tudi izmenjali svoje izkušnje in dobre prakse pri izvajanju popisov in pri kakovostnem dialogu med statističnimi inštitucijami in uporabniki podatkov.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.