Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Statistični svet RS odslej vodi prof. dr. Anuška Ferligoj

5. december 2007, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Statistični svet RS je na svoji 25. seji obravnaval predlog letnega programa statističnih raziskovanj za leto 2008. Za predsednico so člani Sveta soglasno izvolili dr. Anuško Ferligoj, redno profesorico statistike na FDV.

Novi člani in novo vodstvo Statističnega sveta RS

Po izteku mandata treh članov, med njimi tudi predsednika, Svet sestavljajo: dr. Anuška Ferligoj, ki so jo člani v skladu s poslovnikom izvolili za predsednico, Genovefa Ružić, namestnica predsednice, in člani Bojan Dolenc, Janez Fabijan, Benedikt Jeranko, dr. Alenka Kajzer, Petra Kersnič, Matjaž Košak, mag. Anton Kožar, mag. Irena Križman, mag. Lovro Lončar, dr. Janez Stare in mag. Mitja Žakelj.

Dr. Anuško Ferligoj, redno profesorico statistike na Fakulteti za družbene vede, je za članico predlagalo Statistično društvo Slovenije, člani Sveta pa so ji soglasno zaupali vodenje v naslednjem 4-letnem mandatu.

Letni program statističnih raziskovanj 2008

Statistični svet je obravnaval letni program statističnih raziskovanj za leto 2008, ki ga je pripravil Statistični urad v sodelovanju s pooblaščenimi izvajalci državne statistike - ti so AJPES, Banka Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja RS, Ministrstvo za finance, Zavod RS za zaposlovanje in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Vsebino Letnega programa je članom Sveta predstavila generalna direktorica Statističnega urada mag. Irena Križman. Pojasnila je, da je program pripravljen na osnovi Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj za obdobje 2008-2012, Eurostatovega programa za leto 2008 in sprejetih prednostnih rednih in razvojnih nalog državne statistike, ki jih je Statistični svet obravnaval na svoji 24. seji. Prizadevanja za zmanjševanje obremenitev zlasti srednje velikih in majhnih podjetij na državni in mednarodni ravni potekajo v okviru medresorske delovne skupine. Dosežki te skupine se bodo izrazili v letnem programu za leto 2009 - ob upoštevanju realnih možnosti za zmanjšanje teh obremenitev glede na pravne podlage, ki temu niso povsem naklonjene, in na drugi strani ob upoštevanju zahtev uporabnikov in raziskovalcev po statističnih podatkih. Generalna direktorica je še seznanila člane s pripravami na prihodnji registrski popis prebivalstva, s katerim nekaterih občutljivih podatkov ne bo mogoče zbrati, zanje pa bo zato potrebno organizirati druge alternativne vire zbiranja.

Člani Sveta so predlagali generalni direktorici, da, ob upoštevanju njihovih pripomb in predlogov in pripomb Ministrstva za finance, letni program statističnih raziskovanj sprejme.


Dr. Anuška Ferligoj, predsednica Statističnega sveta RS


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.