Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Anketa o javni podobi SURS-a

9. november 2007, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Z anketo o Javni podobi Statističnega urada RS smo želeli ugotoviti, v kolikšni meri je SURS prepoznaven v splošni javnosti in kolikšno je zaupanje te javnosti v statistične podatke, ki jih objavlja. Anketa sledi smernicam o zagotavljanju kakovosti statističnih podatkov.

Anketo o javni podobi SURS-a smo izvedli v obdobju od 3. – 18. septembra, izvaja se enkrat letno, in sicer kot sklop 11 dodatnih vprašanj v okviru Ankete o mnenju potrošnikov. Prvi del vprašanj je namenjen ugotavljanju položaja SURS-a med izbranimi institucijami v Sloveniji z vidika prepoznavnosti. Vprašanja v drugem delu se navezujejo na to, kako anketiranci poznajo delovanje SURS-a in kaj menijo o njegovem delovanju; na ta vprašanja so odgovarjali le anketiranci, ki so se opredelili, da dobro poznajo SURS. V poročilu so predstavljeni rezultati ankete za leto 2007 v primerjavi z rezultati enake ankete iz leta 2006.

Največjo prepoznavnost v splošni javnosti dosegata Banka Slovenije in Zavod RS za zaposlovanje (oba 98 %), sledi jima Gospodarska zbornica Slovenije (94 %), tej pa SURS (z 89-odstotno prepoznavnostjo). Odstotek SURS-a je v primerjavi z letom 2006 ostal nespremenjen. Nekaj manj kot polovica anketirancev pozna SURS odlično ali še kar dobro (46 %); zmanjšal se je odstotek anketirancev, ki so že slišali za SURS, vendar ga sploh ne poznajo (2006: 7 %; 2007: 4 %).

Rezultati ankete in vprašalnik so objavljeni na naši spletni strani; tam so predstavljene tudi druge dosedanje aktivnosti našega urada v zvezi s spremljanem zadovoljstva uporabnikov statističnih podatkov.

Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
13.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.