Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 17. mednarodno posvetovanje Statistični dnevi 2007

2. november 2007, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Mednarodno posvetovanje statistikov ter dajalcev in uporabnikov statističnih podatkov z naslovom Zmanjševanje administrativnih bremen zbiranja podatkov v statističnih raziskovanjih bo potekalo od 5. do 7. 11. 2007 v hotelu Radin v Radencih.Posvetovanje Statistični dnevi 2007 pripravljata tudi tokrat – že sedemnajstič – Statistični urad RS in Statistično društvo Slovenije, letos pa se jima je pridružil še Urad za makroekonomske analize in razvoj. Naslovna tema posvetovanja bo namenjena razpravam o tem, kako poenostaviti zbiranje statističnih podatkov, da bo za dajalce podatkov manj obremenjujoče in manj zamudno, ne da bi se zmanjšala kakovost zbranih podatkov. S tem izzivom se spopadajo mnogi statistični uradi po svetu in ob razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije marsikje že dosegajo dobre rezultate ter tako mnogi že lahko predstavijo zanimive rešitve.

Programskemu odboru Statističnih dnevov 2007 predseduje dr. Janez Šušteršič, ki bo skupaj s prof. dr. Andrejem Blejcem, predsednikom Statističnega društva Slovenije, tudi odprl posvetovanje.

Uvodoma bodo vabljeni govorniki in statistiki spregovorili o trenutno najaktualnejših temah – ne le za Slovenijo, ampak za celotno Evropsko unijo:
  • guverner Banke Slovenije, gospod dr. Marko Kranjec, bo predstavil izzive in razvoj statistike evro sistema, ki mora upoštevati tudi razbremenjevanje poročevalcev in harmonizacijo statistik, hkrati pa si prizadevati za priznanje vodilnega ponudnika finančne statistike evroobmočja;
  • direktorica Direktorata za ekonomske in regionalne statistike Eurostata, gospa Inna Šteinbuka, bo opisala izkušnje, ki so jih pridobili pri sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradi ob prevzemu evra, in poudarila, kako pomembno je bilo pred prevzemom evra zlasti tesno sodelovanje med vsemi partnerji v državi;
  • direktor Direktorata za statistične metode in orodja Eurostata, gospod Pedro Diaz Munoz, bo pojasnil, kakšne so potrebe raziskovalne sfere po dostopu do mikropodatkov za znanstvene namene zdaj in kakšni so prihodnji trendi, in predstavil možnosti predvsem dostopa na daljavo; ob tem je nujno upoštevati zaupnost podatkov v skladu s pravnim redom EU;
  • generalna direktorica Statističnega urada RS, mag. Irena Križman, pa se bo osredotočila na naslovno temo – na nadaljnje zmanjševanje administrativnih bremen, ki je v zadnjem času eden pomembnejših ciljev slovenske državne statistike.

Tridnevno posvetovanje smo razdelili v več tematskih sklopov; v njih bodo udeleženci predstavili različne poglede o uporabi statističnih podatkov za modeliranje, v panelni razpravi bodo razmišljali o konfliktnih interesih pri statističnem poročanju in govorili o povezovanju administrativnih in statističnih virov ter evidenc za uradne in resorne statistike.

Posvetovanje bomo popestrili z okroglimi mizami: ob njih bodo statistiki in uporabniki statističnih podatkov razpravljali o prihodnjem popisu prebivalstva in stanovanj, o uporabi registra nepremičnin in o projektu statističnega opismenjevanja z naslovom Popis v šoli.

Posvetovanja Statistični dnevi 2007 se bo udeležilo okrog 200 strokovnjakov s področja statistike, uporabnikov uradne statistike in dajalcev statističnih podatkov in informacij, med njimi več kot 30 predstavnikov tujih statističnih uradov oz. mednarodnih statističnih agencij in univerz. Program posvetovanja, imena udeležencev in njihovi prispevki so objavljeni TUKAJ.


Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.