Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti - SKD 2008

19. julij 2007, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Vlada Republike Slovenije je na svoji 131. redni seji dne 19. julija 2007 sprejela Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti, ki se bo začela uporabljati s 1. 1. 2008.

Uskladitev slovenske standardne klasifikacije dejavnosti z evropsko klasifikacijo ekonomskih dejavnosti

Standardna klasifikacija dejavnosti, s kratico SKD, je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za evidentiranje, zbiranje, analiziranje in izkazovanje podatkov, pomembnih za prikaz značilnosti nekega gospodarstva, in za spremljanje razvojnih gibanj in strukturnih sprememb. Uporablja se za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe različnih uradnih in drugih administrativnih podatkovnih zbirk ter za potrebe statistike in analitike v državi in na mednarodni ravni.
Nova standardna klasifikacija dejavnosti, na kratko SKD 2008, dopolnjuje evropsko uredbo o NACE Rev. 2: ta se bo začela uporabljati s 1. januarjem 2008 in bo tako nadomestila SKD 2002, ki je temeljila na evropski klasifikaciji NACE Rev. 1.1.

Prednosti in struktura SKD 2008

Nova klasifikacija dejavnosti omogoča podrobnejše spremljanje tistega dela gospodarstva oz. tistih področij dejavnosti, ki se v zadnjih desetletjih pospešeno razvijajo in postajajo gospodarsko vse pomembnejše; gre predvsem za informacijsko-komunikacijske tehnologije in nekatere storitve, ki v prejšnji različici evropske klasifikacije dejavnosti, NACE Rev. 1.1, niso bile ustrezno pokrite.

Dejavnosti v SKD 2008 so hierarhično razčlenjene, in sicer na petih ravneh: najvišja raven členitve so področja dejavnosti, sledijo oddelki, skupine, razredi in podrazredi dejavnosti. Raven podrazredov je nacionalna razčlemba, kot jo dovoljuje evropska uredba. Slovenski statistični urad je v okviru medresorskega usklajevanja in zainteresirane javnosti upošteval potrebe uporabnikov in ohranil oz. uvedel nekatere nove nacionalne podrazrede.

Poslovni subjekti v PRS in drugih evidencah bodo dobili novo šifro dejavnosti

Poslovni register Slovenije, katerega skrbnik je AJPES, in nekatere druge zbirke podatkov, ki vsebujejo podatek o dejavnosti poslovnih subjektov, bodo morali do 1. 1. 2008 podatek o dejavnosti prevesti na novo stanje klasifikacije. AJPES bo v Poslovnem registru Slovenije približno za 60 odstotkov poslovnih subjektov sam samodejno opravil prevedbo iz stare šifre dejavnosti po SKD iz leta 2002 na novo šifro po SKD 2008. Kjer taka samodejna prevedba ne bo mogoča, pa bo AJPES novo šifro glavne dejavnosti poslovnim subjektom določil s pomočjo spletnega vprašalnika. Anketiranje poslovnih subjektov bo predvidoma potekalo od julija do oktobra letos. Ta prevedba Poslovnega registra Slovenije na SKD 2008 je skupni projekt AJPES-a in Statističnega urada RS, intenzivne priprave nanj pa potekajo že od začetka letošnjega leta.

Več informacij o prehodu na SKD 2008 je na voljo TUKAJ.Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Splošno'

16.2.2015 Mednarodni dan maternega jezika 2015
23.1.2015 48. redna seja Statističnega sveta RS
30.12.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
23.12.2014 70 let Statističnega urada Republike Slovenije
17.12.2014 Kaj vam ponuja SURS v letu 2015?
17.12.2014 Statistični letopis na podatkovnem portalu SI-STAT
17.12.2014 Statøpis – statistični pregled Slovenije 2014
28.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji
25.11.2014 Letni program statističnih raziskovanj za 2015
21.11.2014 Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji

» Ostale zadnje novice v področju 'Splošno'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.