Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Izobraževanje v Sloveniji

24. april 2012, Posebna objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

V  brošuri Izobraževanje v Sloveniji v kratkih komentarjih in grafičnih prikazih  med drugim predstavljamo uresničevanje nacionalnih in skupnih evropskih  strateških ciljev na področju izobraževanja in usposabljanja.

Skupni evropski strateški cilji na področju izobraževanja in usposabljanja

Slovenija, tako kot tudi druge države članice Evropske unije, sodeluje pri uresničevanju skupnih evropskih strateških ciljev na področju izobraževanja in usposabljanja. Med temi so najpomembnejši tisti, ki so zapisani v Strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (krajše: Izobraževanje in usposabljanje 2020) in v strategiji Evropa 2020.

V pravkar izdani publikaciji prikazujemo, kako se sistem izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji odraža v statističnih podatkih, ob tem pa ugotavljamo, kako se pri nas uresničujejo ključni strateški cilji iz dokumenta Izobraževanje in usposabljanje 2020 in z njimi povezani nacionalni cilji. Ta dokument namreč obravnava vseživljenjsko učenje kot temeljni okvir izobraževanja. V ta temeljni okvir se razvrščajo naslednji opredeljeni strateški cilji:
1. uresničevanje načela vseživljenjskega učenja in študijske mobilnosti;
2. izboljšanje kakovosti in učinkovitosti izobraževanja in usposabljanja;
3. spodbujanje pravičnosti, socialne vključenosti in aktivnega državljanstva;
4. krepitev ustvarjalnosti in inovativnosti, vključno s podjetništvom, na vseh ravneh izobraževanja in usposabljanja.

Podlaga za spremljanje doseganja nacionalnih in evropskih meril so mednarodno primerljivi statistični podatki in kazalniki.

Nekaj pomembnejših ugotovitev iz vsebine:

● V vrtce je bilo v letu 2010 vključenih 93 % otrok, starih 4 ali več let. Do leta 2020 želimo doseči, da jih bo 95 %.
● 21 % petnajstletnikov dosega pri bralni pismenosti nizke rezultate. Do leta 2020 naj bi bil ta delež nižji od 15 %.
● Delež mladih, ki zgodaj opustijo izobraževanje, je nizek (v letu 2010 jih je bilo 5 %). Cilj strategije Evropa 2020 in dokumenta IU 2020 je 10 %,. Ta cilj smo v Sloveniji že dosegli. Nacionalni cilj je 5 %.
● V vseživljenjsko učenje je bilo v letu 2010 vključenih 16 % odraslih. Cilj IU 2020 je 15 %. Tudi ta cilj smo že presegli.
● Med prebivalci, starimi od 30 do 34 let, je takih, ki imajo višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, skoraj tretjina. Do leta 2020 želimo doseči, da jih bo nad 40 %.

Prijazno vas vabimo, da si našo novo publikacijo ogledate in se seznanite s kazalniki in z drugimi podatki s področja izobraževanja in usposabljanja.

Avtorica:

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Izobraževanje'

26.2.2015 Vzgojno-izobraževalna dejavnost glasbenih šol v Sloveniji ob koncu šolskega leta 2013/14 in ob začetku šolskega leta 2014/15 – končni podatki
24.2.2015 Študenti višješolskega in visokošolskega izobraževanja, študijsko leto 2014/15, Slovenija - začasni podatki
19.12.2014 Dijaški in študentski domovi ter druge ustanove, ki omogočajo študentom bivanje, Slovenija, šolsko/študijsko leto 2013/14 - končni podatki
27.11.2014 Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2012 - končni podatki
14.11.2014 Mednarodni dan študentov 2014
28.10.2014 Pedagoško osebje na visokošolskih zavodih in višjih strokovnih šolah, Slovenija, študijsko leto 2013/14
3.10.2014 Svetovni dan učiteljev 2014
24.9.2014 Štipendisti, Slovenija, 31. 12. 2013 - končni podatki
21.8.2014 Diplomanti višješolskega in visokošolskega izobraževanja, podrobni podatki, Slovenija, 2013
24.7.2014 Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2012 - začasni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Izobraževanje'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.