Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, marec 2012 - končni podatki

20. april 2012, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

V marcu 2012 je bila rast cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na mesečni ravni 0,4-odstotna, na letni ravni pa 0,7-odstotna.

V marcu 2012 rast cen industrijskih proizvodov 0,4-odstotna

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se marca 2012 v primerjavi s februarjem 2012 zvišale za 0,4 %. Cene industrijskih proizvodov, prodanih na domačem trgu, so se zvišale za 0,4 %, prav tako so se za 0,4 % zvišale tudi cene izvoženih industrijskih proizvodov.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe proizvodov so se zvišale cene surovin (za 0,6 %), cene proizvodov za investicije (prav tako za 0,6 %) in cene energentov (za 0,1 %); cene proizvodov za široko porabo pa so se znižale (za 0,1 %).

V marcu 2012 so se cene industrijskih proizvodov izraziteje zvišale v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 4,4 %), v proizvodnji kovin (za 1,6 %), v proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov (za 0,7 %), v proizvodnji koksa in naftnih derivatov, v proizvodnji drugih strojev in naprav ter v proizvodnji pohištva (v vsaki za 0,6 %) ter v proizvodnji motornih vozil, prikolic in polprikolic (za 0,5 %).

Znižanje cen je bilo v marcu 2012 izrazitejše v naslednjih skupinah dejavnosti: v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih (za 0,7 %) in v proizvodnji živil (za 0,4 %).


Cene industrijskih proizvodov, prodanih na domačem trgu, v marcu 2012 za 0,4 % višje kot prejšnji mesec

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na domačem trgu, so se marca 2012 zvišale, in sicer za 0,4 %.

V marcu 2012 so se cene industrijskih proizvodov, prodanih na domačem trgu, izraziteje zvišale v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 9,3 %), v proizvodnji kovin (za 1,2 %), v proizvodnji nekovinskih mineralnih izdelkov (za 1,0 %), v proizvodnji pohištva (prav tako za 1,0 %), v proizvodnji kemikalij in kemičnih izdelkov (za 0,8 %), v proizvodnji izdelkov iz gume in plastičnih mas (prav tako za 0,8 %), v proizvodnji kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav (za 0,7 %), v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih (za 0,6 %) ter v tiskarstvu in razmnoževanju posnetih nosilcev zapisa (za 0,4 %).

Izrazitejše znižanje cen smo zabeležili v proizvodnji farmacevtskih surovin in preparatov (za 3,5 %) in v proizvodnji živil (za 0,4 %).


Cene industrijskih proizvodov, prodanih na tujih trgih, v marcu 2012 za 0,4 % višje kot prejšnji mesec

Cene izvoznih industrijskih proizvodov so bile v marcu 2012 višje kot prejšnji mesec, in sicer za 0,4 %; cene proizvodov, prodanih na trge držav zunaj evrskega območja, so bile višje za 0,6 %, cene proizvodov, prodanih na trge držav v evrskem območju, pa za 0,3 %.

V marcu 2012 so se cene izvoznih industrijskih proizvodov izraziteje zvišale v proizvodnji kovin (za 2,0 %), v obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa (za 0,8 %), v proizvodnji drugih strojev in naprav (za 0,7 %) ter v proizvodnji motornih vozil, prikolic in polprikolic (za 0,6 %).

Izrazitejše znižanje cene izvoznih proizvodov smo zabeležili v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih (za 1,4 %) ter v proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (za 0,3 %).


Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih za 0,7 % višje kot pred enim letom

Od marca 2011 do marca 2012 je bila rast cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih 0,7-odstotna. Cene industrijskih proizvodov, prodanih na tujih trgih, so se v tem obdobju zvišale za 0,8 %, cene industrijskih proizvodov, prodanih na domačem trgu, pa za 0,6 %.

Cene industrijskih proizvodov, prodanih na trge držav zunaj evrskega območja, so se na letni ravni zvišale za 3,4 %, medtem ko so se cene industrijskih proizvodov, prodanih na trge držav v evrskem območju znižale za 0,2 %.

Višje cene kot pred enim letom smo zabeležili v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 25,1 %), v proizvodnji kemikalij in kemičnih izdelkov (za 8,1 %), v drugih raznovrstnih predelovalnih dejavnostih (za 6,1 %) ter v proizvodnji računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov (za 5,2 %).

Cene v proizvodnji kovin ter cene v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov pa so bile marca 2012 nižje kot pred enim letom (za 7,5 % oz. za 5,3 %).
Tabela 1: Indeksi cen industrijskih proizvodov - pri proizvajalcih; skupni, domači in izvozni indeksi, Slovenija, marec 2012
III 2012
II 2012 
III 2012
XII 2011
III 2012
III 2011
I-III 2012
I-III 2011
III 2012
 Ø 2005 
Indeks cen industrijskih proizvodov (skupni indeks cen)100,499,8100,7101,3116,99
Indeks cen industrijskih proizvodov na domačem trgu100,4100,3100,6101,1120,81
Indeks cen industrijskih proizvodov na tujem trgu100,499,3100,8101,6113,38
Indeks cen industrijskih proizvodov na tujem trgu - evroobmočje100,398,899,8100,8114,65
Indeks cen industrijskih proizvodov na tujem trgu - neevroobmočje100,6100,7103,4103,4111,60
Vir: SURS
Tabela 2: Indeks cen industrijskih proizvodov (skupni indeks cen), Slovenija, marec 2012
III 2012
II 2012 
III 2012
XII 2011
III 2012
III 2011
I-III 2012
I-III 2011
III 2012
 Ø 2005 
Indeks cen industrijskih proizvodov (skupni indeks cen)100,499,8100,7101,3116,99
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine100,699,9100,7101,4123,38
Energenti100,199,6103,4104,3139,62
Proizvodi za investicije100,699,5100,3100,3106,89
Proizvodi za široko porabo99,999,9100,6101,3109,95
Trajno blago za široko porabo100,2100,0100,7101,1114,49
Netrajno blago za široko porabo99,899,9100,6101,4108,27
Dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (področja)
B Rudarstvo100,7101,0101,5101,7115,65
C Predelovalne dejavnosti100,499,8100,8101,4115,25
D Oskrba z električno energijo99,899,599,8100,9147,96
E Oskrba z vodo 100,0100,0100,5100,5105,09
Vir: SURS
Tabela 3: Indeks cen industrijskih proizvodov na domačem trgu, Slovenija, marec 2012
III 2012
II 2012 
III 2012
XII 2011
III 2012
III 2011
I-III 2012
I-III 2011
III 2012
 Ø 2005 
Indeks cen industrijskih proizvodov na domačem trgu100,4100,3100,6101,1120,81
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine100,7100,6100,4100,8124,83
Energenti99,899,599,9100,9133,51
Proizvodi za investicije101,0101,0101,7101,0104,64
Proizvodi za široko porabo99,899,6100,8101,6114,55
Trajno blago za široko porabo100,6100,5102,7103,1135,30
Netrajno blago za široko porabo99,699,5100,4101,3111,07
Dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (področja)
B Rudarstvo100,0100,4100,3100,8113,77
C Predelovalne dejavnosti100,4100,3100,7101,1117,74
D Oskrba z električno energijo99,899,599,8100,9147,96
E Oskrba z vodo 100,0100,0100,5100,5105,09
Vir: SURS
Tabela 4: Indeks cen industrijskih proizvodov na tujem trgu, Slovenija, marec 2012
III 2012
II 2012 
III 2012
XII 2011
III 2012
III 2011
I-III 2012
I-III 2011
III 2012
 Ø 2005 
Indeks cen industrijskih proizvodov na tujem trgu100,499,3100,8101,6113,38
Dejavnosti po namenu porabe proizvodov
Surovine100,499,2101,0102,1122,20
Energenti101,499,7125,9126,6158,89
Proizvodi za investicije100,598,899,7100,0107,85
Proizvodi za široko porabo100,0100,3100,3101,0105,06
Trajno blago za široko porabo100,099,799,699,9106,15
Netrajno blago za široko porabo100,1100,6100,8101,7104,04
Dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (področja)
B Rudarstvo106,8106,3112,2109,4116,84
C Predelovalne dejavnosti100,399,3100,8101,5113,35
Vir: SURS
Grafikon 1: Mesečne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, marec 2011 - marec 2012
Grafikon 1: Mesečne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, marec 2011 - marec 2012
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtor:
Naslednja objava podatkov:
20. februar 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Cene'

21.1.2015 Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, december 2014 - končni podatki
15.1.2015 Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami, Slovenija, december 2014 – končni podatki
14.1.2015 Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
6.1.2015 Indeksi cen življenjskih potrebščin in povprečne drobnoprodajne cene, podrobni podatki, Slovenija, december 2014 - končni podatki
30.12.2014 Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, december 2014 - končni podatki
30.12.2014 Indeksi uvoznih cen, Slovenija, november 2014 - končni podatki
30.12.2014 Temeljna obrestna mera za januar 2015, Slovenija - končni podatki
19.12.2014 Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, november 2014 - končni podatki
19.12.2014 Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 3. četrtletje 2014 – končni podatki
12.12.2014 Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, oktober 2014 - začasni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Cene'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.