Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, februar 2012 - končni podatki

13. april 2012, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo in investicije v kmetijstvu (inputov) so bile v  februarju 2012 povprečno za 0,6 % višje kot v januarju 2012 in za 3,0 % višje kot v februarju 2011.

Tudi februarja višje cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu

Cene proizvodov in storitev za tekočo porabo v kmetijstvu so se tudi februarja zvišale. V primerjavi z januarjem 2012 so se te cene februarja 2012 zvišale v povprečju za 0,7 %, v primerjavi s februarjem 2011 pa so bile višje v povprečju za 3,8 %.

Cene energije in maziv, sredstev za varstvo rastlin ter veterinarskih storitev višje v povprečju za 1,9 %

V primerjavi z januarjem 2012 so se februarja 2012 najbolj, in sicer v povprečju za 1,9 %, zvišale cene energije in maziv, sredstev za varstvo rastlin ter veterinarskih storitev, najmanj pa so se zvišale cene drugih proizvodov in storitev (v povprečju za 0,2 %).

V skupini energija in maziva so se cene goriv februarja glede na januar zvišale v povprečju za 2,1 %, cene električne energije so bile višje v povprečju za 0,9 %, medtem ko se cene maziv tudi februarja niso spremenile.

Med sredstvi za varstvo rastlin so se februarja najbolj podražili fungicidi (v povprečju za 2,7 %), najmanj pa herbicidi (v povprečju za 1,2 %).

Februarja višje cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu

V primerjavi s predhodnim mesecem so se cene proizvodov in storitev za investicije v kmetijstvu februarja 2012 zvišale v povprečju za 0,3 %. Cene opreme so bile višje v povprečju za 0,5 % (za 0,8 % so se zvišale cene mehanizacije in druge opreme, cene transportne opreme - traktorjev - pa se niso spremenile), medtem ko so cene drugih zgradb v povprečju ostale nespremenjene.

Mehanizacija za pripravo tal, setev, nego in zaščito rastlin dražja v povprečju za 3,0 %

Med mehanizacijo in drugo opremo so se februarja 2012 zvišale le cene mehanizacije za pripravo tal, setev, nego in zaščito rastlin, in sicer v povprečju za 3,0 % glede na januar 2012, cene ostale mehanizacije in druge opreme pa se niso spremenile.
Tabela 1: Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, februar 2012
Indeksi
II 2012
Ø 2005 
II 2012
I 2012
II 2012
II 2011 
Proizvodi in storitve za tekočo porabo v kmetijstvu (input 1)150,7100,7103,8
Semena in sadike133,0100,0105,8
Energija; maziva159,7101,9111,1
Gnojila in sredstva za izboljšavo tal218,1100,7108,0
Sredstva za varstvo rastlin129,2101,9106,5
Veterinarske storitve143,1101,9101,9
Krmila151,5100,098,2
Vzdrževanje opreme148,5100,3102,1
Vzdrževanje zgradb130,399,9104,4
Drugi proizvodi in storitve106,2100,2100,4
Proizvodi in storitve za investicije v kmetijstvu (input 2)127,5100,3101,0
Oprema132,3100,5100,9
Zgradbe116,4100,0101,2
SKUPAJ (INPUT 1 + INPUT 2)143,0100,6103,0
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtorica:
Naslednja objava podatkov:
13. februar 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Kmetijstvo in ribištvo'

22.1.2015 Zakol živine v klavnicah, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
20.1.2015 Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
14.1.2015 Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
8.1.2015 Zaloga dušika, Slovenija, 1992-2012
31.12.2014 Mleko in mlečni izdelki, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
19.12.2014 Odkup kmetijskih pridelkov, Slovenija, oktober 2014 - začasni podatki
19.12.2014 Struktura kmetijskih gospodarstev, podrobni podatki, Slovenija in statistične regije, 2013 - končni podatki
19.12.2014 Zakol živine v klavnicah, Slovenija, oktober 2014 - začasni podatki
12.12.2014 Indeksi cen inputov v kmetijstvu, Slovenija, oktober 2014 - začasni podatki
12.12.2014 Nekaj ščepcev podatkov o hrani

» Ostale zadnje novice v področju 'Kmetijstvo in ribištvo'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.