Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Indeksi industrijske proizvodnje in zalog v industriji, Slovenija, februar 2012 - začasni podatki

10. april 2012, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Vrednost industrijske proizvodnje v februarju 2012 nekoliko nižja kot v januarju 2012; vrednost zalog višja.

Vrednost proizvodnje industrijskih proizvodov in storitev v februarju 2012 nižja kot v predhodnem mesecu

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v februarju 2012 glede na predhodni mesec nižja za 0,3 %; glede na februar 2011 pa je bila nižja za 0,4 %. V prvih dveh mesecih letošnjega leta je bila višja kot v enakem obdobju lanskega leta, in to za 0,5 %.


Vrednost proizvodnje industrijskih proizvodov in storitev februarja 2012 nižja v dveh dejavnostih

Vrednost proizvodnje industrijskih proizvodov je bila v februarju 2012 v oskrbi z električno energijo, plinom in paro višja kot prejšnji mesec (za skoraj 7 %), v rudarstvu in v predelovalnih dejavnostih pa je bila nižja (za skoraj 9 % oz. za skoraj 2 %).

Glede na februar 2011 je bila prav tako višja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (za skoraj 17 %); v rudarstvu in v predelovalnih dejavnostih pa je upadla (za več kot 7 % oz. za skoraj 2 %).

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v prvih dveh mesecih leta 2012 v rudarstvu in v oskrbi z električno energijo, plinom in paro višja kot v enakem obdobju leta 2011, v predelovalnih dejavnostih pa je bila nižja.


Vrednost industrijske proizvodnje v februarju 2012 višja v večini namenskih skupin

Gibanje proizvodnje po osnovnih namenskih skupinah kaže, da se je vrednost industrijske proizvodnje v februarju 2012 glede na januar 2012 zvišala v proizvodnji proizvodov za vmesno porabo (za skoraj 1 %) in v proizvodnji proizvodov za široko porabo (za 2 %), medtem ko je v proizvodnji proizvodov za investicije upadla za več kot 6 %.

V primerjavi s februarjem 2011 je bila višja v proizvodnji proizvodov za široko porabo (za 9 %); v proizvodnji proizvodov za vmesno porabo in v proizvodnji proizvodov za investicije je bila nižja (za nekaj več kot 1 % oziroma za 0,4 %).

V prvih dveh mesecih letošnjega leta je bila vrednost industrijske proizvodnje v primerjavi z enakim obdobjem lani višja v večini namenskih skupinah.


Vrednost zalog industrijskih proizvodov v februarju 2012 višja kot prejšnji mesec

Vrednost zalog industrijskih proizvodov pri proizvajalcih je bila v februarju 2012 za nekaj več kot 1 % višja kot v predhodnem mesecu, hkrati pa za skoraj 10 % višja kot v februarju 2011. Tudi v prvih dveh mesecih letošnjega leta je bila višja kot v enakem lanskem obdobju (za nekaj več kot 8 %). Vrednost zalog industrijskih proizvodov po dejavnostih je bila v primerjavi z januarjem 2012 za skoraj 2 % višja v predelovalnih dejavnostih ter za skoraj 15 % nižja v rudarstvu. Vrednost zalog industrijskih proizvodov po namenskih skupinah je bila glede na prejšnji mesec višja.Podrobnejši podatki
o indeksih industrijske proizvodnje in o zalogah v industriji za februar 2012 bodo objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS, in sicer 13. aprila 2012.

Tabela 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, februar 2012 - začasni podatki
II 2012
I 2012 
II 2012
II 2011
I-II 2012
I-II 2011
Industrija99,799,6100,5
Dejavnosti po SKD 2008
B Rudarstvo91,392,8100,7
C Predelovalne dejavnosti98,398,399,9
D Oskrba z el.energijo,plinom in paro106,9116,6109,1
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,898,898,7
  AE Energenti104,0114,2108,0
  AI Surovine99,095,796,6
B Proizvodi za investicije93,699,6103,4
C Proizvodi za široko porabo102,0109,0105,7
  CD Trajni proizvodi za široko porabo94,789,890,0
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo102,6115,0110,4
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija, februar 2012 - začasni podatki
II 2012
I 2012 
II 2012
II 2011
I-II 2012
I-II 2011
Industrija101,4109,9108,5
Dejavnosti po SKD 2008
B Rudarstvo85,2116,3123,5
C Predelovalne dejavnosti101,6109,9108,4
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,6106,4106,3
  AE Energentizzz
  AI Surovine100,6106,3106,0
B Proizvodi za investicije101,8107,6106,1
C Proizvodi za široko porabo102,8115,9112,9
  CD Trajni proizvodi za široko porabo99,491,890,8
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo102,6120,4117,0
z statistično zaupno
Vir: SURS
Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje1), Slovenija, januar 2005 - februar 2012
(Ø 2005=100)
Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje<sup>1)</sup>, Slovenija, januar 2005 - februar 2012 <br> (Ø 2005=100)
1) Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Iz podatkov za tekoči mesec, ki jih primerjamo s podatki za predhodni mesec, so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za tekoči mesec oziroma za tekoče obdobje, ki jih primerjamo s podatki za isti mesec oziroma za isto obdobje predhodnega leta, so prilagojeni številu delovnih dni (izločeni so vplivi koledarja).

Avtorica:
Naslednja objava podatkov:
23. marec 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Rudarstvo in predelovalne dejavnosti'

17.2.2015 Indeksi industrijske proizvodnje, podrobni podatki, Slovenija, december 2014 - začasni podatki
10.2.2015 Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, december 2014 - začasni podatki
16.1.2015 Indeksi industrijske proizvodnje, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
9.1.2015 Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
17.12.2014 Indeksi industrijske proizvodnje, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2014 - začasni podatki
10.12.2014 Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, oktober 2014 - začasni podatki
17.11.2014 Indeksi industrijske proizvodnje, podrobni podatki, Slovenija, september 2014 - začasni podatki
10.11.2014 Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, september 2014 - začasni podatki
17.10.2014 Indeksi industrijske proizvodnje, podrobni podatki, Slovenija, avgust 2014 - začasni podatki
10.10.2014 Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, avgust 2014 - začasni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Rudarstvo in predelovalne dejavnosti'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.