Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, marec 2012 - končni podatki

30. marec 2012, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Inflacija v marca 1,0-odstotna, letna rast cen 2,3-odstotna.

Cene marca v povprečju višje za 1,0 %

Marca so se cene življenjskih potrebščin v primerjavi s prejšnjim mesecem v povprečju zvišale za 1,0 %. Rast cen od začetka leta do konca marca je bila 1,0-odstotna (v enakem obdobju lani 0,7 %).

Blago se je podražilo za 1,6 %, storitve pa so se za 0,3 % pocenile. Med blagom so se zvišale cene poltrajnega blaga in blaga dnevne porabe, prve za 9,4 %, druge za 0,5 %; cene trajnega blaga pa so se znižale za 0,3 %.


Višje cene obleke in obutve ter naftnih derivatov

Marca so se cene zvišale v naslednjih skupinah: obleka in obutev (v povprečju za 14,1 %), prevoz (za 1,0 %), alkoholne pijače in tobak (za 0,5 %), raznovrstno blago in storitve (za 0,4 %), gostinske in nastanitvene storitve (za 0,2 %), hrana in brezalkoholne pijače (za 0,1 %) ter zdravje (prav tako za 0,1 %).

Pričakovano so se zaradi končanih popustov in prehoda na spomladansko-poletno kolekcijo najbolj zvišale cene v skupini obleka in obutev. Pri oblačilih smo zabeležili dvig cen za 14,8 %, pri obutvi pa za 14,0 %.

V skupini prevoz so se najbolj podražila motorna kolesa in kolesa (za 3,7 %), goriva in maziva (za 3,1 %) ter cestni potniški prevoz (za 1,6 %). Najbolj pocenili pa so se rabljeni avtomobili (za 1,3 %).

Na dvig cen v skupini alkoholne pijače in tobak so vplivale višje cene vina (za 2,4 %) ter piva (za 1,0 %).

Marca so se opazneje podražila tudi oprema za šport (za 15,2 %), tekoča goriva (za 2,7 %) ter kruh in izdelki iz žit (za 2,4 %).

K skupni mesečni rasti cen so 0,9 odstotne točke prispevale višje cene obleke in obutve, 0,2 odstotne točke višje cene naftnih derivatov, po 0,1 odstotne točke pa kruh in izdelki iz žit, oprema za šport ter druge marčne podražitve.


V marcu malo pocenitev

Marca so se cene znižale v skupini komunikacije (za 1,1 %), stanovanjska oprema (za 0,7 %) ter rekreacija in kultura (za 0,3 %).

V skupini komunikacije so se pocenile telefonske in internetne storitve (za 1,2 %), podražili pa telefonski in drugi aparati (za 0,8 %).

V skupini stanovanjska oprema so se izraziteje pocenili tekstil za gospodinjstvo (za 3,6 %), naprave in aparati za gospodinjstvo (za 1,3 %) ter steklenina, posoda in pribor (za 0,9 %). Izraziteje pa so se podražili preproge in talne obloge (za 0,9 %) ter orodje in pripomočki za hišo in vrt (prav tako za 0,9 %).

Na znižanje cen v skupini rekreacija in kultura so najbolj vplivale nižje cene snemalnih medijev (za 3,8 %), počitnic v paketu (za 2,6 %) ter storitve za rekreacijo in šport (za 1,4 %). Podražila pa se je zlasti oprema za šport (za 15,2 %).

Marca se je opazneje pocenilo tudi sadje (za 5,3 %).

Skupno rast cen so po 0,1 odstotne točke znižale pocenitve sadja, stanovanjske opreme, telefonskih in internetnih storitev ter počitnic v paketu.


Letna inflacija 2,3-odstotna

Rast cen na letni ravni je bila marca letos 2,3-odstotna (v enakem obdobju lani 1,9-odstotna), povprečna 12-mesečna rast pa 2,0-odstotna (v enakem obdobju lani 1,9-odstotna).

Najvišjo letno rast cen smo zabeležili v skupinah alkoholne pijače in tobak ter stanovanje (v vsaki za 4,7 %). Sledile so skupine hrana in brezalkoholne pijače (za 4,0 %), prevoz (za 3,3 %), gostinske in nastanitvene storitve (za 2,1 %), raznovrstno blago in storitve (za 1,9 %), izobraževanje (za 1,2 %) stanovanjska oprema (za 0,8 %), rekreacija in kultura (za 0,4 %) ter zdravje (za 0,1 %). V enem letu pa so se cene v povprečju znižale v skupinah komunikacije (za 2,4 %) ter obleka in obutev (za 1,2 %).

Cene blaga in storitev so bile v primerjavi z lanskim marcem v povprečju višje, cene blaga za 2,9 %, cene storitev pa za 0,9 %. Cene blaga dnevne porabe so se v enem letu zvišale (za 5,2 %), cene trajnega in poltrajnega blaga pa znižale (za 2,3 % oz. 1,2 %).


Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin

Rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v marcu prav tako 1,0-odstotna. Letna rast cen se je nekoliko znižala in je zdaj 2,4-odstotna (lani je bila prav tako 2,4-odstotna). Povprečna 12-mesečna rast cen je bila 2,1-odstotna (lani 2,2-odstotna).

V marcu se je blago podražilo za 1,6 %, storitve pa so se za 0,1 % pocenile. Med blagom sta se podražili poltrajno blago in blago dnevne porabe (prvo za 10,0, drugo za 0,5 %), znižale pa so se cene trajnega blaga (za 0,2 %). V enem letu se je blago podražilo za 3,1 %, storitve pa za 1,2 %.

Marca so se cene najbolj povišale v skupini obleka in obutev (za 15,9 %), sledile so cene v skupinah prevoz (za 1,3 %), raznovrstno blago in storitve (za 0,4 %), alkoholne pijače in tobak (za 0,3 %), gostinske in nastanitvene storitve (za 0,2 %) ter zdravje (za 0,1 %). Nižje pa so bile cene v skupinah komunikacije (za 1,0 %), stanovanjska oprema (za 0,6 %) ter rekreacija in kultura (za 0,3 %).

V enem letu so se cene najbolj zvišale v skupinah prevoz in stanovanje (v vsaki za 4,7 %). Sledile so cene v skupinah alkoholne pijače in tobak (za 4,4 %), hrana in brezalkoholne pijače (za 3,6 %), raznovrstno blago in storitve ter gostinske in nastanitvene storitve (v vsaki za 2,3 %), izobraževanje (za 1,5 %), stanovanjska oprema (za 0,6 %). Nižje cene na letni ravni pa smo zaznali v skupinah komunikacije (za 2,7 %), obleka in obutev (za 1,8 %), rekreacija in kultura (za 0,5 %) ter zdravje (za 0,2 %).

Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila februarja 2012 v povprečju 2,7-odstotna (enako kot v januarju), v državah članicah EU pa 3,0-odstotna (v januarju 2,9-odstotna); najnižja je bila na Švedskem (1,0-odstotna), najvišja na Madžarskem (5,8-odstotna); v Sloveniji pa je bila 2,8-odstotna.
Tabela 1: Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, marec 2012
III 12
II 12 
III 12
XII 11
III 12
III 11
I-III 12
I-III 11
III 12-II 11
III 11-II 10
III 12
 Ø 05 
0 ICŽP – skupaj101,0101,0102,3102,5102,0119,37
1 Hrana in brezalkoholne pijače100,1102,4104,0103,9104,4132,26
2 Alkoholne pijače in tobak100,599,8104,7104,2104,8141,04
3 Obleka in obutev114,195,098,897,898,1102,00
4 Stanovanje100,0102,4104,7104,9105,1142,67
5 Stanovanjska oprema99,3100,0100,8101,2102,3124,69
6 Zdravje100,1100,2100,199,8100,9110,43
7 Prevoz101,0103,0103,3102,6101,5104,45
8 Komunikacije98,9102,097,698,8100,298,54
9 Rekreacija in kultura99,7100,3100,4102,699,7111,71
10 Izobraževanje100,0100,3101,2101,1101,5119,12
11 Gostinske in nastanitvene storitve100,2100,8102,1102,396,5117,91
12 Raznovrstno blago in storitve100,4100,4101,9102,5102,5122,35
Blago101,6101,2102,9102,7102,7120,14
Storitve99,7100,8100,9102,0100,4117,55
Vir: SURS
Tabela 2: Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija, marec 2012
III 12
II 12 
III 12
XII 11
III 12
III 11
I-III 12
I-III 11
III 12-II 11
III 11-II 10
III 121)
Ø 05  
0 HICŽP – skupaj1,01,32,42,52,1120,38
1 Hrana in brezalkoholne pijače0,02,63,63,64,3130,70
2 Alkoholne pijače in tobak0,3-0,64,44,04,7141,80
3 Obleka in obutev15,9-5,1-1,8-3,1-2,599,14
4 Stanovanje0,02,74,75,16,0145,62
5 Stanovanjska oprema-0,60,10,60,91,7121,14
6 Zdravje0,10,2-0,2-0,30,8111,43
7 Prevoz1,33,84,73,72,4109,34
8 Komunikacije-1,02,0-2,7-1,50,197,94
9 Rekreacija in kultura-0,30,2-0,51,5-0,6108,29
10 Izobraževanje0,00,21,51,41,4117,95
11 Gostinske in nastanitvene storitve0,20,72,32,5-0,7125,66
12 Raznovrstno blago in storitve0,40,72,32,52,3124,15
Blago1,61,53,12,82,9120,45
Storitve-0,10,81,21,90,7120,13
1) Indeksi
Vir: SURS
Grafikon 1: Mesečne in letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija, marec 2011 – marec 2012
Grafikon 1: Mesečne in letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija, marec 2011 – marec 2012
Vir: SURS
Avtor:
Naslednja objava podatkov:
6. februar 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Cene'

21.1.2015 Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, december 2014 - končni podatki
15.1.2015 Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami, Slovenija, december 2014 – končni podatki
14.1.2015 Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
6.1.2015 Indeksi cen življenjskih potrebščin in povprečne drobnoprodajne cene, podrobni podatki, Slovenija, december 2014 - končni podatki
30.12.2014 Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, december 2014 - končni podatki
30.12.2014 Indeksi uvoznih cen, Slovenija, november 2014 - končni podatki
30.12.2014 Temeljna obrestna mera za januar 2015, Slovenija - končni podatki
19.12.2014 Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, november 2014 - končni podatki
19.12.2014 Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 3. četrtletje 2014 – končni podatki
12.12.2014 Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, oktober 2014 - začasni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Cene'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.