Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 



Temeljna obrestna mera za april 2012, Slovenija - končni podatki

30. marec 2012, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Mesečni TOM se je v  aprilu 2012 znižal na 0,2 %, medtem ko se je letni TOM  znižal na  2,47 %.

Tabela 1: Mesečna in letna temeljna obrestna mera, Slovenija, april 2012
Mesečna temeljna obrestna mera0,2 %
Letna temeljna obrestna mera2,47 %
Vir: SURS
Metodološko opozorilo

Podatka o mesečni in letni temeljni obrestni meri se objavljata na podlagi 3. člena Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/2007) in na podlagi Sklepa Banke Slovenije o temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 61/96, 3/97, 23/97 in 81/97).

Mesečna temeljna obrestna mera za določen mesec se izračuna na eno decimalno mesto kot aritmetično povprečje zadnjih dvanajstih stopenj rasti cen življenjskih potrebščin, ki jih računa in objavlja Statistični urad RS.

Letna temeljna obrestna mera za določen mesec se izračuna iz mesečne temeljne obrestne mere na dve decimalni mesti, na konformni način ter z upoštevanjem dejanskega števila dni.



Avtorica:
Naslednja objava podatkov:
30. september 2014
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Cene'

12.9.2014 Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, julij 2014 - začasni podatki
12.9.2014 Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija, 2. četrtletje 2014 - končni podatki
5.9.2014 Indeksi cen življenjskih potrebščin in povprečne drobnoprodajne cene, podrobni podatki, Slovenija, avgust 2014 - končni podatki
29.8.2014 Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, avgust 2014 - končni podatki
29.8.2014 Temeljna obrestna mera za september 2014, Slovenija - končni podatki
27.8.2014 Indeksi uvoznih cen, Slovenija, julij 2014 - končni podatki
21.8.2014 Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, julij 2014 - končni podatki
14.8.2014 Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, junij 2014 - začasni podatki
7.8.2014 Indeksi cen življenjskih potrebščin in povprečne drobnoprodajne cene, podrobni podatki, Slovenija, julij 2014 - končni podatki
31.7.2014 Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, julij 2014 - končni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Cene'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.