Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Opravljene delovne ure, Slovenija, 4. četrtletje 2011 - začasni podatki

30. marec 2012, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

V 4. četrtletju 2011 v Sloveniji za 4,2 % manj opravljenih delovnih ur.

Obseg opravljenih delovnih ur tudi ob koncu leta 2011 manjši kot ob koncu prejšnjega leta
Po začasnih podatkih je bilo v Sloveniji v 4. četrtletju 2011 opravljenih 301 milijon delovnih ur ali za 4,2 % manj kot v 4. četrtletju 2010 in za 7,4 % manj kot v 4. četrtletju 2008. V celem letu 2011 je bilo v Sloveniji opravljenih 1,14 milijarde delovnih ur ali za 3,5 % manj kot v letu 2010 in za 8,3 % manj kot v letu 2008. Obseg opravljenih delovnih ur v Sloveniji se je zmanjšal že tretje leto zapored; od 1. četrtletja 2009 dalje se je vsako četrtletje zmanjšal v povprečju za 2,8 %.

V večini dejavnosti opravljenih manj delovnih ur kot pred enim letom
V zadnjem četrtletju 2011 se je obseg opravljenih delovnih ur zmanjšal v vseh dejavnostih, razen v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja; v tej dejavnosti se je povečal za 3,2 %. V primerjavi z enakim obdobjem 2010 se je obseg opravljenih delovnih ur najbolj zmanjšal v dejavnosti poslovanje z nepremičninami, in sicer za 10,1 %; sledila pa ji je dejavnost gradbeništvo (za 9,5 %).

Zaposlena oseba opravila na mesec povprečno 141 delovnih ur
V 4. četrtletju 2011 je zaposlena oseba opravila povprečno mesečno 141 delovnih ur, to je 5 ur manj kot v 4. četrtletju 2010 in 2 uri več kot 4. četrtletju 2008. Povprečno največ delovnih ur na mesec so ob koncu leta 2011 opravile osebe, zaposlene v dejavnosti gradbeništvo (148) in v dejavnosti promet in skladiščenje (145), povprečno najmanj pa osebe, zaposlene v dejavnosti javna uprava in obramba, dejavnost obvezne socialne varnosti (133).
Tabela 1: Povprečno mesečno število opravljenih delovnih ur na zaposleno osebo, Slovenija, 1. četrtletje 2008-4. četrtletje 2011
2008200920102011
I-III136135134137
IV-VI139133137137
VII-IX122125128122
X-XII139144146141
Vir: SURS
Tabela 2: Indeks skupnega števila opravljenih delovnih ur, Slovenija, 1. četrtletje 2008-4. četrtletje 2011 (enako obdobje preteklega leta = 100)
2008200920102011
I-III100,398,994,999,0
IV-VI105,193,399,397,7
VII-IX108,098,199,293,6
X-XII101,298,298,595,8
Vir: SURS
Grafikon 1: Skupno število opravljenih in plačanih delovnih ur, Slovenija, 1. četrtletje 2005-4. četrtletje 2011
Grafikon 1: Skupno število opravljenih in plačanih delovnih ur, Slovenija, 1. četrtletje 2005-4. četrtletje 2011
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Izračun opravljenih delovnih ur temelji samo na obstoječih, tj. na že zbranih statističnih in administrativnih virih podatkov. Uporabljena je bila komponentna metoda izračunavanja. Opravljene delovne ure so izračunane kot plačane ure, zmanjšane oziroma povečane za posamezne komponente delovnih ur. Opravljene delovne ure so po definiciji naslednje ure: ure, ki se dejansko opravijo med normalnim delovnim časom; ure, ki se opravijo dodatno; čas, ki se porabi na delovnem mestu za naloge, kot je npr. priprava na delo, in čas, ki je potreben za kratek odmor na delovnem mestu. Med opravljene delovne ure pa ne spadajo plačane ure, ki dejansko niso bile opravljene, na primer: letni dopust, prazniki in bolniški dopust. Med opravljene delovne ure prav tako ne spadata odmor za prehrano ter čas za prevoz med domom in delovnim mestom. Podrobnejša metodološka pojasnila so na voljo na spletnem naslovu http://www.stat.si/metodologija_pojasnila.asp?pod=7.

S podatki za 4. četrtletje 2011 so objavljeni tudi revidirani podatki za 1., 2. in 3. četrtletje 2011.
Avtorica:
Naslednja objava podatkov:
31. marec 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Trg dela'

21.1.2015 Aktivno prebivalstvo, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 - končni podatki
16.1.2015 Aktivno prebivalstvo, Slovenija, november 2014 - končni podatki
15.1.2015 Povprečne mesečne plače, Slovenija, november 2014 – začasni podatki
31.12.2014 Struktura delovnega časa, podrobni podatki, Slovenija, 2012 - končni podatki
29.12.2014 Opravljene delovne ure, Slovenija, 3. četrtletje 2014 – začasni podatki
29.12.2014 Povprečne mesečne plače pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 3. četrtletje 2014 - končni podatki
29.12.2014 Povprečne mesečne plače, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2014 - končni podatki
19.12.2014 Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), podrobni podatki, Slovenija, 3. četrtletje 2014 - končni podatki
19.12.2014 Aktivno prebivalstvo, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2014 - končni podatki
16.12.2014 Aktivno prebivalstvo, Slovenija, oktober 2014 - končni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Trg dela'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.