Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Skupine podjetij, Slovenija, 2010 – končni podatki

12. april 2012, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Po razpoložljivih virih se je v Sloveniji v letu 2010 povezovalo v skupine podjetij 18 % gospodarskih družb. 84 % velikih in srednje velikih1 gospodarskih družb je bilo del skupin podjetij.

Med rezidenčnimi skupinami podjetij so prevladovale skupine s tremi do petimi enotami

Med rezidenčnimi skupinami podjetij so v opazovanem obdobju prevladovale skupine, ki jih je sestavljalo tri do pet enot; takih skupin podjetij je bilo 79 %. Večino rezidenčnih skupin podjetij so nadzirali vodje, ki so bili fizične osebe, in sicer 75,8 %. Rezidenčne skupine so sestavljale več kot polovico vseh skupin podjetij (51,6 %), ki so bile na podlagi razpoložljivih virov evidentirane na območju Slovenije.


Večina poslovnih subjektov se je povezovala na področju trgovine, predelovalne dejavnosti ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

Največ skupin podjetij je bilo v opazovanem obdobju evidentiranih v področju dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (22,7 %), sledile so skupine podjetij v področju strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (14 %) in v predelovalni dejavnosti (13 %).

Največ rezidenčnih skupin podjetij je bilo evidentiranih v področju dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in v dejavnosti strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (v vsaki po 18 %) ter v predelovalnih dejavnostih (12 %).

Večnacionalne skupine podjetij pod domačim nadzorom so prevladovale v predelovalnih dejavnostih (31 %), večnacionalne skupine podjetij pod tujim nadzorom pa v dejavnostih iz področja dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (28 %).


Med vsemi skupinami podjetij je bilo v opazovanem obdobju skoraj pol večnacionalnih

Med vsemi skupinami podjetij je bilo v letu 2010 48 % večnacionalnih, v letu 2009 so te sestavljale polovico vseh skupin podjetij. Največ večnacionalnih skupin podjetij glede na državo nadzora je bilo pod nadzorom Slovenije (19 %) in Avstrije (18 %).

V večnacionalnih skupinah podjetij so tudi v letu 2010 prevladovali vodje, ki so bili organizirani kot pravne osebe, in sicer je bilo takih vodij 90 %.

V opazovanem obdobju je bilo 58 % velikih in srednje velikih1 gospodarskih družb del večnacionalnih skupin podjetij.


Večina večnacionalnih skupin podjetij pod tujim nadzorom je bila pod nadzorom Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Italije

Rezultati za leto 2010 so pokazali, da sta v tem letu največ večnacionalnih skupin podjetij pod tujim nadzorom nadzirali Avstrija in Nemčija, prva 22 %, druga pa 10 %. Sledili sta jima Hrvaška in Italija, vsaka z 9 %.

Večnacionalne skupine podjetij pod tujim nadzorom, ki so bile pod nadzorom Avstrije, so prevladovale v dejavnosti trgovina in popravila motornih vozil (28 %) ter v predelovalni dejavnosti (24 %).1 Po merilih Zakona o gospodarskih družbah.

 

Tabela 1: Število in delež skupin podjetij glede na vrsto skupine, Slovenija, 2010
Skupaj
Vrste skupin podjetij
Rezidenčne
skupine podjetij
Večnacionalne
skupine podjetij
Večnacionalne
skupine podjetij
pod
tujim nadzorom
Večnacionalne
skupine podjetij
pod
domačim nadzorom
Letoštevilo%število%število%število%število%
20105.9811003.08551,62.89648,42.34339,25539,2
Vir:SURS
Grafikon 1: Delež skupin podjetij po področjih dejavnosti (SKD 2008) in vrstah skupin podjetij, Slovenija, 2010
Grafikon 1: Delež skupin podjetij po področjih dejavnosti (SKD 2008) in vrstah skupin podjetij, Slovenija, 2010
Vir:SURS
Grafikon 2: Delež skupin podjetij glede na pravnoorganizacijsko obliko vodje skupine podjetij, Slovenija, 2010
Grafikon 2: Delež skupin podjetij glede na pravnoorganizacijsko obliko vodje skupine podjetij, Slovenija, 2010
Vir:SURS
Grafikon 3: Delež večnacionalnih skupin podjetij glede na najpogostejše države nadzora, Slovenija, 2010
Grafikon 3: Delež večnacionalnih skupin podjetij glede na najpogostejše države nadzora, Slovenija, 2010
Vir:SURS
Grafikon 4: Število večnacionalnih skupin podjetij pod tujim nadzorom glede na najpogostejše države nadzora, Slovenija, 2010
Grafikon 4: Število večnacionalnih skupin podjetij pod tujim nadzorom glede na najpogostejše države nadzora, Slovenija, 2010
Vir:SURS
Naslednja objava podatkov:
5. marec 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Ekonomska globalizacija'

18.12.2014 Kazalniki globalizacije, Slovenija, 2013
3.10.2014 Tuja notranja podjetja, Slovenija, 2012 - končni podatki
29.9.2014 Skupine podjetij, Slovenija, 2012 - končni podatki
6.3.2014 Skupine podjetij, Slovenija, 2012 - končni podatki
27.12.2013 Kazalniki globalizacije, Slovenija, 2007–2012 – začasni podatki
10.10.2013 Skupine podjetij, Slovenija, 2011 – končni podatki
3.10.2013 Tuja notranja podjetja, Slovenija, 2007–2011 – končni podatki
3.10.2012 Tuja notranja povezana podjetja, Slovenija, 2010 - končni podatki
27.10.2011 Mednarodno oddajanje del in poslovanje podjetij, Slovenija, 2000 - 2008 – končni podatki
3.10.2011 Tuja notranja povezana podjetja, Slovenija 2009 - končni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Ekonomska globalizacija'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.