Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Povprečne mesečne plače pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 4. četrtletje 2011 - končni podatki

30. marec 2012, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Povprečna mesečna bruto plača osebe, zaposlene  pri registrirani fizični osebi, je v četrtem četrtletju 2011 znašala nekaj več kot 900 evrov ali 1,3 % več kot v tretjem četrtletju 2011.

Povprečna mesečna bruto plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, je bila v četrtem četrtletju 2011 za 2,3 % višja od plače v četrtem četrtletju 2010
Povprečna mesečna bruto plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, je bila v četrtem četrtletju 2011 za 2,3 % višja od plače v četrtem četrtletju 2010; znašala je 901,11 EUR. Od povprečne mesečne bruto plače za tretje četrtletje 2011 je bila višja za 1,3 %.

Povprečna mesečna neto plača za četrto četrtletje 2011 je bila za 0,9 % višja od neto plače v tretjem četrtletju 2011. Znašala je 631,21 EUR. To je za 2,1 % več kot v četrtem četrtletju 2010.

Povprečna mesečna bruto plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, najnižja v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih
Tudi v četrtem četrtletju 2011 je bila povprečna mesečna bruto plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, najvišja v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (1.279,97 EUR), najnižja pa v dejavnosti kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti (606,90 EUR).

Glede na tretje četrtletje 2011 se je povprečna mesečna bruto plača za četrto četrtletje 2011 najbolj zvišala v dejavnostih trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (za 3,1 %) in kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (za 2,6 %), najbolj znižala pa v dejavnostih izobraževanje (za 3,2 %) in rudarstvo (2,1 %).

Med povprečnimi mesečnimi plačami oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, v četrtem četrtletju najvišja plača za november 2011
Med povprečnimi mesečnimi bruto plačami v zadnjem četrtletju 2011 je bila najvišja povprečna mesečna bruto plača za november 2011. Znašala 914,40 EUR. Od plače za oktober 2011 (888,93 EUR) je bila višja za 2,9 %. Povprečna mesečna bruto plača za december 2011 pa je bila od plače za november 2011 nižja za 1,6 %; znašala je 899,85 EUR.

Povprečna mesečna neto plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, za oktober 2011 je znašala 625,04 EUR, za november 2011 638,30 EUR in za december 2011 630,21 EUR.
Tabela 1: Povprečne mesečne plače in indeksi povprečnih mesečnih plač zaposlenih oseb pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 4. četrtletje 2011
EURIndeks
 Ø X-XII 11
Ø VII-IX 11
Ø X-XII 11
Ø X-XII 10
Ø X-XII 11Nominalni RealniNominalni Realni
Bruto plača901,11101,3100,1102,399,9
Neto plača631,21100,999,7102,199,7
Vir: SURS
Tabela 2: Povprečne mesečne plače in nominalni indeksi povprečnih mesečnih plač zaposlenih oseb pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 4. četrtletje 2011
Mesec in letoBrutoNeto
EURIndeksiEURIndeksi
Predhodni
mesec=100
Isti mesec
predhodnega
leta=100
Predhodni
mesec=100
Isti mesec
predhodnega
leta=100
X 11888,9399,9102,3625,0499,9102,1
XI 11914,40102,9102,8638,30102,1102,5
XII 11899,8598,4101,9630,2198,7101,6
Vir: SURS
Tabela 3: Realni indeksi povprečnih mesečnih plač zaposlenih oseb pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 4. četrtletje 2011
Mesec in letoIndeksi
BrutoNeto
Predhodni
mesec=100
Isti mesec
predhodnega
leta=100
Predhodni
mesec=100
Isti mesec
predhodnega
leta=100
X 1199,299,699,299,4
XI 11102,6100,1101,899,8
XII 1199,099,999,399,6
Vir: SURS
Grafikon 1: Povprečna mesečna neto plača zaposlenih oseb pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, januar 2009 - december 2011
Grafikon 1: Povprečna mesečna neto plača zaposlenih oseb pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, januar 2009 - december 2011
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Podatki za celotno serijo so končni in se ne razlikujejo od podatkov, ki so bili objavljeni kot začasni.

Enota opazovanja so registrirane fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije. Podatki so zbrani z obrazcem REK – 1 (Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja), ki ga predlagajo registrirane fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, na podlagi Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06). Podatke zbira Davčna uprava Republike Slovenije in jih pošilja na Statistični urad Republike Slovenije, ta pa jih statistično obdela.
Avtor:
Naslednja objava podatkov:
31. marec 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Trg dela'

26.1.2015 Povprečne mesečne plače, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 - končni podatki
21.1.2015 Aktivno prebivalstvo, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 - končni podatki
16.1.2015 Aktivno prebivalstvo, Slovenija, november 2014 - končni podatki
15.1.2015 Povprečne mesečne plače, Slovenija, november 2014 – začasni podatki
31.12.2014 Struktura delovnega časa, podrobni podatki, Slovenija, 2012 - končni podatki
29.12.2014 Opravljene delovne ure, Slovenija, 3. četrtletje 2014 – začasni podatki
29.12.2014 Povprečne mesečne plače pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 3. četrtletje 2014 - končni podatki
29.12.2014 Povprečne mesečne plače, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2014 - končni podatki
19.12.2014 Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), podrobni podatki, Slovenija, 3. četrtletje 2014 - končni podatki
19.12.2014 Aktivno prebivalstvo, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2014 - končni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Trg dela'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.