Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, januar 2012 – končni podatki

26. marec 2012, E-objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

V januarju 2012 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih približno toliko prenočitev turistov kot pred enim letom.

Povečanje števila prihodov turistov v januarju 2012 izključno zaradi tujih turistov

V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v januarju 2012 zabeleženih več kot 183.000 prihodov turistov in več kot 577.000 njihovih prenočitev, to je za 2 % več prihodov in približno enako število prenočitev, kot jih je bilo pred enim letom. Število prihodov tujih turistov je bilo višje za 6 %.

Dve tretjini prenočitev tujih turistov v Sloveniji v januarju 2012 ustvarili turisti iz Italije, Hrvaške, Avstrije in Srbije

Največ tujih turistov je v Slovenijo v januarju 2012 pripotovalo iz Italije (ti so prispevali 28 % vseh prihodov tujih turistov), iz Hrvaške (20 %) ter iz Avstrije, Srbije in Nemčije.
Tuji turisti so pri nas ustvarili 58% vseh turističnih prenočitev; največja deleža tujskih prenočitev so prispevali italijanski (25 %) in hrvaški turisti (24 %), potem avstrijski turisti (9 %) ter srbski turisti (8 %).
Večje število prenočitev kot v januarju 2011 so v januarju 2012 ustvarili turisti iz Avstrije (za 26 %) in Hrvaške (za 11 %) ter iz nekaterih drugih držav. Prenočitev italijanskih in srbskih turistov je bilo v januarju 2012 za 10 % oz. 6 % manj kot v januarju 2011.

V občini Ljubljana v januarju 2012 približno enako število prenočitev turistov kot prejšnje leto

Največ prihodov turistov je bilo v januarju 2012 zabeleženih v zdraviliških občinah (35 %), prav tako prenočitev (41 %). Število prihodov turistov v zdraviliške občine se je v primerjavi z januarjem 2011 povečalo za 6 %, število njihovih prenočitev pa za 4 %.
Na drugem mestu po številu prihodov in prenočitev turistov so bile gorske občine; tam je bilo zabeleženih 30 % vseh prenočitev ali za 3 % več kot v januarju 2011. V obmorskih občinah je bilo ustvarjenih 9 % vseh prenočitev turistov ali za 14 % manj kot v januarju 2011. V občini Ljubljana je bilo zabeleženih 6 % vseh prenočitev turistov ali približno enako kot pred enim letom.

V občini Ljubljana v januarju 2012 devet prenočitev od desetih ustvarili tuji turisti

Delež prenočitev tujih turistov je bil v januarju 2012 največji v Ljubljani, 91-odstoten.
V občini Ljubljana in v obmorskih občinah so največ prihodov in prenočitev ustvarili italijanski turisti, v gorskih pa hrvaški.
V zdraviliških občinah je bil delež prenočitev domačih turistov v januarju 2012 večji od deleža prenočitev tujih turistov (prenočitev domačih turistov je bilo 54 %).

V hotelih v januarju 2012 približno enako število prenočitev turistov kot prejšnje leto

V januarju 2012 je bilo turistom v turističnih nastanitvenih objektih na voljo skoraj 79.000 ležišč. 49 % vseh turističnih ležišč je bilo turistom na voljo v hotelih. Stalna ležišča v hotelih so bila v povprečju zasedena 38-odstotno, vsa ležišča v hotelih pa za 4 odstotne točke manj.
Največ prenočitev vseh turistov v januarju 2012 je bilo zabeleženih v hotelih, več kot 406.000 ali 70 %; v apartmajskih in počitniških naseljih je bilo evidentiranih 9 % prenočitev vseh turistov.
Število prenočitev turistov je bilo v januarju 2012 v hotelih približno enako, v apartmajskih in počitniških naseljih pa za 3 % večje kot v januarju 2011.

Turisti v apartmajskih in počitniških naseljih v januarju 2012 bivali povprečno 5 dni

Turisti so v januarju 2012 prenočevali v Sloveniji povprečno 3,1-krat (domači turisti 3,2-krat, tuji turisti pa 3,1-krat). Turisti Hrvaške so v januarju 2012 pri nas prenočevali povprečno 3,6-krat, Srbi 3,4-krat, Avstrijci 2,9-krat ter Italijani in Nemci 2,7-krat.
Povprečno najdlje so se turisti zadrževali v zdraviliških občinah, in sicer so tam prenočevali povprečno 3,7-krat. V gorskih občinah so prenočevali povprečno 3,5-krat, v obmorskih občinah povprečno 3,2-krat in v Ljubljani povprečno 1,9-krat.
V hotelih so turisti prenočevali povprečno 3,1-krat ter v apartmajskih in počitniških naseljih povprečno 4,0-krat.

Četrtina vseh prenočitev turistov v januarju 2012 v občinah Kranjska Gora, Piran in Brežice

Domači turisti so 23 % vseh prenočitev ustvarili v občinah Moravske Toplice, Kranjska Gora in Brežice.
Tuji turisti pa so ustvarili 22 % vseh prenočitev v občinah Kranjska Gora in Ljubljana.

Podrobnejše podatke o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov za leto 2011, ki vključujejo tudi podatke za objekte z manj kot 10 stalnimi ležišči, bomo objavili v podatkovni bazi SI-STAT 30. marca 2012.

Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, januar 2012 1)
ŠteviloIndeksiStruktura
(%)
I 12I 12
I 11
I 12
Prihodi turistov
skupaj183.479102,3100
  domačih74.35097,941
  tujih109.129105,560
Prenočitve
skupaj577.441100,2100
  domačih turistov240.36999,742
  tujih turistov337.072100,658
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, januar 2012
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, januar 2012
Vir: SURS
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, januar 2012
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, Slovenija, januar 2012
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Naslednja objava podatkov:
25. marec 2015

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Turizem'

27.2.2015 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, januar 2015 – začasni podatki
25.2.2015 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, december 2014 – končni podatki
30.1.2015 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, december 2014 – začasni podatki
23.1.2015 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 – končni podatki
30.12.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, november 2014 – začasni podatki
24.12.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2014 – končni podatki
24.12.2014 Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 3. četrtletje 2014 - končni podatki
28.11.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 2014 – začasni podatki
25.11.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, september 2014 – končni podatki
30.10.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, september 2014 – začasni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Turizem'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.