Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Indeksi industrijske proizvodnje in zalog v industriji, Slovenija, januar 2012 ter indeksi produktivnosti dela v industriji, 2011 - začasni podatki

23. marec 2012, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Vrednost industrijske proizvodnje v januarju 2012 nekoliko nižja kot v decembru 2011; vrednost zalog višja.

Vrednost proizvodnje industrijskih proizvodov in storitev v januarju 2012 nižja kot v predhodnem mesecu

Vrednost industrijske proizvodnje je bila v januarju 2012 glede na predhodni mesec nižja za skoraj 1 %; glede na januar 2011 pa je bila višja za nekaj več kot 1 %.


Vrednost proizvodnje industrijskih proizvodov in storitev januarja 2012 nižja v dveh dejavnostih

Vrednost proizvodnje industrijskih proizvodov je bila v januarju 2012 v predelovalnih dejavnostih višja kot prejšnji mesec (za skoraj 1 %), v rudarstvu in v oskrbi z električno energijo, plinom in paro pa je bila nižja (za nekaj več kot 2 % oz. za skoraj 2 %).
Glede na januar 2011 je bila višja v rudarstvu (za 8 %) in v predelovalnih dejavnostih (za skoraj 2 %); v oskrbi z električno energijo, plinom in paro pa je upadla (za skoraj 4 %).


Vrednost industrijske proizvodnje v januarju 2012 višja v večini namenskih skupin

Gibanje proizvodnje po osnovnih namenskih skupinah kaže, da se je vrednost industrijske proizvodnje v januarju 2012 glede na december 2011 zvišala v proizvodnji proizvodov za investicije (za več kot 4 %) in v proizvodnji proizvodov za široko porabo (za 0,3 %), medtem ko je v proizvodnji proizvodov za vmesno porabo rahlo upadla.
Tudi v primerjavi z januarjem 2011 je bila višja v proizvodnji proizvodov za investicije in v proizvodnji proizvodov za široko porabo (za nekaj več kot 7 % oziroma za 3 %), v proizvodnji proizvodov za vmesno porabo pa je bila nižja (za nekaj več kot 2 %).


Vrednost zalog industrijskih proizvodov v januarju 2012 višja kot prejšnji mesec

Vrednost zalog industrijskih proizvodov pri proizvajalcih je bila v januarju 2012 za skoraj 3 % višja kot v predhodnem mesecu, hkrati pa za 7 % višja kot v januarju 2011. Vrednost zalog industrijskih proizvodov po dejavnostih je bila v primerjavi z decembrom 2011 višja tako v rudarstvu kot tudi v predelovalnih dejavnostih (za skoraj 4 % oz. za skoraj 3 %). Vrednost zalog industrijskih proizvodov po namenskih skupinah je bila glede na prejšnji mesec večinoma višja.


Produktivnost dela v letu 2011 višja kot v letu 2010

Produktivnost dela v industriji je bila v letu 2011 za 4,8 % višja kot v letu 2010.


Podrobnejši podatki o indeksih industrijske proizvodnje in o zalogah v industriji za januar 2012 bodo objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS, in sicer 27. marca 2012.

Tabela 1: Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, januar 2012 - začasni podatki
I 2012
XII 2011 
I 2012
I 2011
Industrija99,1101,2
Dejavnosti po SKD 2008
B Rudarstvo97,8108,0
C Predelovalne dejavnosti100,8101,8
D Oskrba z el.energijo,plinom in paro98,396,1
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo99,997,6
  AE Energenti98,896,9
  AI Surovine103,597,9
B Proizvodi za investicije104,4107,2
C Proizvodi za široko porabo100,3103,0
  CD Trajni proizvodi za široko porabo101,493,2
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo101,0106,2
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi zalog industrijskih proizvodov, Slovenija, januar 2012 - začasni podatki
I 2012
XII 2011 
I 2012
I 2011
Industrija102,7107,0
Dejavnosti po SKD 2008
B Rudarstvo103,8126,8
C Predelovalne dejavnosti102,7106,8
Namenske skupine
A Proizvodi za vmesno porabo100,0106,0
  AE Energentizz
  AI Surovine99,6105,5
B Proizvodi za investicije102,8104,8
C Proizvodi za široko porabo102,9109,5
  CD Trajni proizvodi za široko porabo100,089,8
  CN Netrajni proizvodi za široko porabo102,2113,3
z statistično zaupno
Vir: SURS
Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje1), Slovenija, januar 2005 - januar 2012
(Ø 2005=100)
Grafikon 1: Indeksi industrijske proizvodnje<sup>1)</sup>, Slovenija, januar 2005 - januar 2012 <br> (Ø 2005=100)
1) Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Vir: SURS
Metodološko opozorilo

Iz podatkov za tekoči mesec, ki jih primerjamo s podatki za predhodni mesec, so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za tekoči mesec oziroma za tekoče obdobje, ki jih primerjamo s podatki za isti mesec oziroma za isto obdobje predhodnega leta, so prilagojeni številu delovnih dni (izločeni so vplivi koledarja).


Avtorica:
Naslednja objava podatkov:
23. marec 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Rudarstvo in predelovalne dejavnosti'

17.2.2015 Indeksi industrijske proizvodnje, podrobni podatki, Slovenija, december 2014 - začasni podatki
10.2.2015 Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, december 2014 - začasni podatki
16.1.2015 Indeksi industrijske proizvodnje, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
9.1.2015 Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
17.12.2014 Indeksi industrijske proizvodnje, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2014 - začasni podatki
10.12.2014 Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, oktober 2014 - začasni podatki
17.11.2014 Indeksi industrijske proizvodnje, podrobni podatki, Slovenija, september 2014 - začasni podatki
10.11.2014 Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, september 2014 - začasni podatki
17.10.2014 Indeksi industrijske proizvodnje, podrobni podatki, Slovenija, avgust 2014 - začasni podatki
10.10.2014 Indeksi industrijske proizvodnje, Slovenija, avgust 2014 - začasni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Rudarstvo in predelovalne dejavnosti'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.