Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 4. četrtletje 2011 – končni podatki

6. marec 2012, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Cene stanovanjskih nepremičnin so bile v 4. četrtletju 2011 povprečno za 0,5 % nižje kot v 3. četrtletju 2011. Pocenile so se predvsem rabljene stanovanjske nepremičnine, nova stanovanja pa podražila, a prodanih  je bilo spet zelo malo novih stanovanj.


Nepričakovan dvig cen novih stanovanj


Cene novozgrajenih stanovanj in družinskih hiš skupaj so se v četrtem četrtletju 2011 glede na predhodno četrtletje povprečno zvišale za 2,1 %. Samo nove družinske hiše pa so se znova znižale za 0,4 %, in tudi registrirano četrtletno število prodaj je bilo spet zelo nizko (55).Cene novih stanovanj v četrtem četrtletju 2011 so se v primerjavi s predhodnim četrtletjem zvišale za 2,8 %; v vsem letu 2011 pa so se glede na povprečje leta 2010 v povprečju zvišale za 5,2 %. Ta rast je glede na veliko zalogo neprodanih novih stanovanj in glede na krizne razmere v gradbenem sektorju nepričakovana. Povprečne cene novih stanovanj so bile v letu 2011 nominalno le za 9,2 odstotne točke nižje kot v rekordnem letu 2008.Število prodanih novih stanovanj (193), o katerih so poročala podjetja, zajeta v vzorčnem statističnem raziskovanju o cenah novogradenj, je bilo v četrtem četrtletju 2011 znova nizko; doseglo je le polovico tistega iz četrtega četrtletja v preteklem letu. V vsem letu 2011 pa je bilo prodanih skoraj 30 % manj novih stanovanj kot v letu 2010. Cene novogradenj so v letu 2011 ostale visoke, zato je šibko zanimanje zanje razumljivo. Na trgu očitno ostajajo aktivni le premožnejši kupci stanovanj iz višjih cenovnih razredov.Tudi v četrtem četrtletju 2011 je bilo največ novih stanovanj, 42 %, prodanih v osrednjeslovenski statistični regiji (od tega 57 % v mestni občini Ljubljana), 16 % v podravski in 13 % v goriški statistični regiji.
Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin še nekoliko nižje


Cene rabljenih stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji so se v četrtem četrtletju 2011 znižale že tretje zaporedno četrtletje, in sicer v povprečju za 2,4 % glede na 3. četrtletje 2011. Tako kot v predhodnem četrtletju so se znižale cene vseh vrst rabljenih stanovanjskih nepremičnin. Najizraziteje, za 3,6 %, so se znižale cene rabljenih stanovanj v Ljubljani, zunaj Ljubljane pa za 1,7 %. Število opravljenih nakupov pa je krepko preseglo povprečje iz obdobja 2009–2011. To je razumljivo, saj se z zniževanjem cen povečuje interes za nakup nepremičnin.Cene rabljenih družinskih hiš so se znova znižale, in sicer za 2,2 %. Število prodanih enot (423) se je znova okrepilo in je doseglo najvišjo vrednost po letu 2008. Padanje cen družinskih hiš, te so bile v četrtem četrtletju 2011 že na enaki nominalni ravni kot ob začetku leta 2007, je očitno spodbudilo nakupe.Tabela 1: Indeksi cen in število transakcij stanovanjskih nepremičnin po vrstah stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 4. četrtletje 2011
X-XII 11
X-XII 10
X-XII 11
VII-IX 11
X-XII 11
X-XII 10
X-XII 11
  Ø 10  
Število
transakcij
1 Indeksi cen stanovanjskih nepremičnin - SKUPAJ101,499,5101,4101,022.017
1.1 Nove stanovanjske nepremičnine104,1102,1104,1104,73248
1.1.1 Nova stanovanja106,4102,8106,4107,63193
1.1.2 Nove hiše96,599,696,595,7855
1.2 Rabljene stanovanjske nepremičnine99,397,699,398,121.769
1.2.1 Rabljena stanovanja99,897,599,898,781.346
1.2.1.1 Rabljena stanovanja, Ljubljana98,196,498,199,89345
1.2.1.2 Rabljena stanovanja, preostala Slovenija101,098,3101,098,421.001
1.2.2 Rabljene hiše98,297,898,296,47423
Vir: SURS
Grafikon 1: Četrtletne stopnje rasti cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 1.četrtletje 2007 - 4.četrtletje 2011
Grafikon 1: Četrtletne stopnje rasti cen stanovanjskih nepremičnin, Slovenija, 1.četrtletje 2007 - 4.četrtletje 2011
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
S četrtim četrtletjem 2011 je SURS zaradi uskladitve z Eurostatom začel objavljati indekse cen stanovanjskih nepremičnin v preglednicah tako, da je osnova za izračune povprečje iz leta 2010 (prej leto 2009).
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Naslednja objava podatkov:
19. marec 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Cene'

30.1.2015 Indeksi uvoznih cen, Slovenija, december 2014 - končni podatki
30.1.2015 Temeljna obrestna mera, februar 2015, Slovenija - končni podatki
21.1.2015 Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, december 2014 - končni podatki
15.1.2015 Harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin s konstantnimi davčnimi stopnjami, Slovenija, december 2014 – končni podatki
14.1.2015 Indeksi cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
6.1.2015 Indeksi cen življenjskih potrebščin in povprečne drobnoprodajne cene, podrobni podatki, Slovenija, december 2014 - končni podatki
30.12.2014 Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, december 2014 - končni podatki
30.12.2014 Indeksi uvoznih cen, Slovenija, november 2014 - končni podatki
30.12.2014 Temeljna obrestna mera za januar 2015, Slovenija - končni podatki
19.12.2014 Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, november 2014 - končni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Cene'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.