Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, december 2011 - začasni podatki

29. februar 2012, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Prihodek od prodaje storitev v decembru 2011 v večini skupin storitvenih dejavnosti nižji od prihodka v novembru 2011 in decembru 2010.

Prihodek od prodaje storitev v decembru 2011 nižji kot prejšnji mesec v večini skupin storitvenih dejavnosti
Prihodek od prodaje storitev se je v decembru 2011 v primerjavi s prihodkom v novembru 2011 najbolj zmanjšal v skupini druge strokovne in tehnične dejavnosti (za 8,0 %), sledile so skupine čiščenje (za 7,2 %), dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti (za 6,8 %) ter pravne in računovodske dejavnosti; podjetniško in poslovno svetovanje (prav tako za 6,8 %).
Prihodek od prodaje storitev se je v tej primerjavi najbolj povečal v skupini druge informacijske dejavnosti (za 13,6 %) ter v skupini računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti (za 7,1 %).

Prihodek od prodaje storitev v večini skupin storitvenih dejavnosti nižji kot pred enim letom
Prihodek od prodaje storitev se je v decembru 2011 v primerjavi s prihodkom v decembru 2010 najbolj zmanjšal v skupini druge informacijske dejavnosti (za 26,3 %), sledile so skupine dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti (za 17,4 %), oglaševanje in raziskovanje trga (za 13,2 %) ter čiščenje (za 7,9 %).
Prihodek od prodaje storitev se je v tej primerjavi najbolj povečal v skupini druge strokovne in tehnične dejavnosti (za 11,7 %), ter v skupini arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje (za 10,8 %).

Podrobnejši podatki o indeksih prihodka v storitvenih dejavnostih za december 2011 so vam hkrati na voljo v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS.

Tabela 1: Indeksi nominalnega prihodka v storitvenih dejavnostih, Slovenija, december 2011
XII 2011
XI 2011
XII 2011
XII 2010
Trgovina na debelo in posredništvo97,9105,8
Kopenski promet; cevovodni transport95,6106,3
Vodni prometzz
Zračni prometzz
Skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti98,9104,7
Poštna in kurirska dejavnost98,8103,2
Gostinstvo99,398,6
Založništvo99,092,5
Dejavnost v zvezi s filmi, video- in zvočnimi zapisi95,893,6
Radijska in televizijska dejavnost95,998,4
Telekomunikacijske dejavnosti96,694,5
Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti107,199,9
Druge informacijske dejavnosti113,673,7
Pravne in računovodske dejavnosti; podjetniško in poslovno svetovanje93,292,5
Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično preizkušanje in analiziranje95,5110,8
Oglaševanje in raziskovanje trga97,186,8
Druge strokovne in tehnične dejavnosti92,0111,7
Zaposlovalne dejavnosti100,8106,2
Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti93,282,6
Varovanje in poizvedovalne dejavnosti96,2104,7
Čiščenje92,892,1
Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti100,0109,7
z statistično zaupno
Vir: SURS
Metodološko opozorilo

Iz podatkov za tekoči mesec, ki jih primerjamo s podatki za predhodni mesec, so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za tekoči mesec, ki jih primerjamo s podatki za isti mesec predhodnega leta, so podatki prilagojeni številu delovnih dni (izločeni so vplivi koledarja).

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Naslednja objava podatkov:
31. marec 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Trgovina in druge storitvene dejavnosti'

27.2.2015 Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, december 2014 - začasni podatki
27.2.2015 Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, januar 2015 - začasni podatki
30.1.2015 Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
30.1.2015 Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, december 2014 - začasni podatki
31.12.2014 Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, oktober 2014 - začasni podatki
31.12.2014 Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
28.11.2014 Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, september 2014 - začasni podatki
28.11.2014 Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, oktober 2014 - začasni podatki
30.10.2014 Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, avgust 2014 - začasni podatki
30.10.2014 Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, september 2014 - začasni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Trgovina in druge storitvene dejavnosti'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.