Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, januar 2012 – začasni podatki

29. februar 2012, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

V januarju 2012 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih za 4 % več prihodov turistov in za 2 % več prenočitev turistov kot januarja 2011.

V januarju 2012 več prihodov in prenočitev turistov kot januarja 2011

V januarju 2012 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih za 4 % več prihodov in za 2 % več prenočitev vseh turistov kot v januarju 2011 (domači turisti so ustvarili za 3 % več prenočitev, tuji turisti pa za 2 % več).

Italijani, Hrvati, Avstrijci in Srbi ustvarili pri nas v januarju 2012 dve tretjini vseh tujskih prenočitev

Tuji turisti so pri nas v januarju 2012 ustvarili 58 % vseh turističnih prenočitev; največji delež tujskih prenočitev so prispevali turisti iz Italije (25 %), iz Hrvaške (24 %), iz Avstrije (9 %) in iz Srbije (8 %); sledili so turisti iz Ruske federacije, Bosne in Hercegovine in Nemčije.
V januarju 2012 so pri nas ustvarili več prenočitev kot v januarju 2011 turisti iz Avstrije (za 26 %), turisti iz Ruske federacije (za 17 %), turisti iz Nemčije in Bosne in Hercegovine (oboji za 15 %), turisti iz Hrvaške (za 12 %) in turisti iz nekaterih drugih držav; srbski in italijanski turisti pa so pri nas ustvarili manj prenočitev kot pred enim letom, prvi za 6 %, drugi za 9 %.

V januarju 2012 največje letno povečanje števila prenočitev v gorskih občinah

Največ prihodov turistov je bilo v januarju 2012 zabeleženih v zdraviliških občinah (34 %), prav tako tudi prenočitev turistov (40 % vseh prenočitev ali za 4 % več kot v januarju 2011). Na drugem mestu so bile gorske občine; tam je bilo zabeleženih 32 % vseh prenočitev ali za 9 % več kot v januarju 2011.
V obmorskih občinah je bilo ustvarjenih 9 % vseh prenočitev turistov ali za 13 % manj kot v januarju 2011.
V občini Ljubljana je bilo zabeleženih 6 % vseh prenočitev turistov ali približno enako kot pred enim letom.

V januarju 2012 v hotelih 69 % vseh prenočitev

V hotelih je bilo v januarju 2012 evidentiranih največ prenočitev turistov, 69 %; sledila so apartmajska in počitniška naselja z 9 % vseh prenočitev turistov.
Število prenočitev turistov je v hotelih v januarju 2012 v primerjavi z januarjem 2011 ostalo na približno enaki ravni, v apartmajskih in počitniških naseljih pa se je povečalo za 2 %.
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, januar 2012 1)
IndeksiStruktura
(%)
I 12
I 11
I 12
Prihodi turistov
skupaj103,8100
  domačih100,241
  tujih106,459
Prenočitve
skupaj102,3100
  domačih turistov103,042
  tujih turistov101,758
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, januar 2012
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, januar 2012
Vir: SURS
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, iz katerih pride k nam največ turistov, Slovenija, januar 2012
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, iz katerih pride k nam največ turistov, Slovenija, januar 2012
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Začasni podatki se objavljajo kot indeksna števila in deleži najpozneje konec tekočega meseca za pretekli mesec. Ti podatki ustrezajo merilom kakovosti uradnih statističnih podatkov, ne dosegajo pa kakovosti, ki jo je mogoče doseči z dodatnimi statističnimi postopki.
Končne podatke o nastanitvenih zmogljivostih in turističnem prometu pa objavljamo v podatkovnem portalu SI-STAT 55 dni po referenčnem mesecu. Ti podatki temeljijo na popolnejših odgovorih o pojavu in na analizah; podani so v absolutnih številih in so podrobneje razčlenjeni po vrstah nastanitvenih objektov, po statističnih regijah in po vrstah občin (s turističnega vidika).
Naslednja objava podatkov:
30. januar 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Turizem'

23.1.2015 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 – končni podatki
30.12.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, november 2014 – začasni podatki
24.12.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2014 – končni podatki
24.12.2014 Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 3. četrtletje 2014 - končni podatki
28.11.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 2014 – začasni podatki
25.11.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, september 2014 – končni podatki
30.10.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, september 2014 – začasni podatki
24.10.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, avgust 2014 – končni podatki
30.9.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, avgust 2014 – začasni podatki
25.9.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, julij 2014 – končni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Turizem'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.