Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, december 2011 – končni podatki

24. februar 2012, E-objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

V decembru 2011 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih z najmanj 10 stalnimi ležišči za 1 % več prenočitev turistov kot pred enim letom, v letu 2011 pa je bilo v teh objektih za 5 % več prenočitev turistov kot v letu 2010.

Število prihodov turistov se je v decembru 2011 povečalo bolj kot število prenočitev turistov

V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v decembru 2011 zabeleženih skoraj 183.000 prihodov turistov in več kot 474.000 njihovih prenočitev, to je za 4 % več prihodov in za 1 % več prenočitev, kot jih je bilo pred enim letom. Število prenočitev tujih turistov je bilo višje za 6 %, medtem ko je bilo število prenočitev domačih turistov nižje za 3 %.

V decembru 2011 štirje tuji turisti od desetih pripotovali v Slovenijo iz Italije; ti so pri nas tudi največkrat prenočili

Največ tujih turistov je v Slovenijo v decembru 2011 pripotovalo iz Italije (ti so prispevali 42 % vseh prihodov tujih turistov), iz Avstrije in iz Hrvaške (oboji po 10 %). Tem so po številčnosti sledili turisti iz Srbije in Nemčije.
Tuji turisti so pri nas ustvarili 51 % vseh turističnih prenočitev; največja deleža tujskih prenočitev so prispevali italijanski (37 %) in avstrijski turisti (12 %), potem hrvaški turisti (10 %) ter srbski in nemški turisti (oboji po 5 %).
Večje število prenočitev kot v decembru 2010 so v decembru 2011 ustvarili turisti iz Avstrije (za 23 %), Srbije (za 15 %) in Italije (za 7 %) ter iz nekaterih drugih držav. Prenočitev hrvaških in nemških turistov je bilo v decembru 2011 za 2 % oz. 5 % manj kot v decembru 2010.

V decembru 2011 štirje turisti od desetih prenočevali v zdraviliških občinah

Največ prihodov turistov je bilo v decembru 2011 zabeleženih v zdraviliških občinah (34 %), prav tako prenočitev (42 %). Število prihodov turistov v zdraviliške občine se je v primerjavi z decembrom 2010 povečalo za 11 %, število njihovih prenočitev pa za 6 %.
Na drugem mestu po številu prihodov in prenočitev turistov so bile gorske občine; tam je bilo zabeleženih 20 % vseh prenočitev ali za 12 % manj kot v decembru 2010. V obmorskih občinah je bilo ustvarjenih 13 % vseh prenočitev turistov ali za 2 % več kot v decembru 2010. V občini Ljubljana je bilo zabeleženih 10 % vseh prenočitev turistov ali za 12 % več kot pred enim letom.

V zdraviliških občinah v decembru 2011 skoraj dve tretjini prenočitev domačih turistov

Delež prenočitev tujih turistov je bil v decembru 2011 največji v Ljubljani, 93-odstoten. V gorskih občinah je bil delež prenočitev tujih turistov med prenočitvami vseh turistov v teh občinah 53-odstoten.
V občini Ljubljana in v gorskih občinah so največ prihodov in prenočitev ustvarili italijanski turisti.
V zdraviliških občinah je bil delež prenočitev domačih turistov v decembru 2011 večji od deleža prenočitev tujih turistov (prenočitev domačih turistov je bilo 65 %), prav tako v obmorskih občinah (tam je bilo prenočitev domačih turistov 52 %).

V decembru 2011 v hotelih zasedena skoraj tretjina stalnih ležišč

V decembru 2011 je bilo turistom v turističnih nastanitvenih objektih na voljo več kot 81.000 ležišč. 47 % vseh turističnih ležišč je bilo turistom na voljo v hotelih. Stalna ležišča v hotelih so bila v povprečju zasedena 31-odstotno, vsa ležišča v hotelih pa za 3 odstotne točke manj.
Največ prenočitev vseh turistov v decembru 2011 je bilo zabeleženih v hotelih, več kot 338.000 ali 71 %; v apartmajskih in počitniških naseljih je bilo evidentiranih 8 % prenočitev vseh turistov.
Število prenočitev turistov v hotelih in v apartmajskih in počitniških naseljih je bilo v decembru 2011 za 2 % večje kot v decembru 2010.

Domači turisti v decembru 2011 bivali povprečno dlje od tujih

Turisti so v decembru 2011 prenočevali v Sloveniji povprečno 2,6-krat (domači turisti 2,9-krat, tuji turisti pa 2,3-krat). Turisti Nemčije in Avstrije so v decembru 2011 pri nas prenočevali povprečno 2,7-krat, Hrvati 2,4-krat, Srbi in Italijani 2,1-krat.
Povprečno najdlje so se turisti zadrževali v zdraviliških občinah, in sicer so tam prenočevali povprečno 3,2-krat. V obmorskih občinah so prenočevali povprečno 2,7-krat, v gorskih občinah povprečno 2,6-krat in v Ljubljani povprečno 1,7-krat.
V hotelih so turisti prenočevali povprečno 2,5-krat ter v apartmajskih in počitniških naseljih povprečno 3,0-krat.

34 % vseh prenočitev v decembru 2011 ustvarili turisti v občinah Ljubljana, Piran, Brežice in Moravske Toplice

Domači turisti so 34 % vseh prenočitev ustvarili v občinah Brežice, Moravske Toplice, Piran in Podčetrtek.
Tuji turisti pa so ustvarili 30 % vseh prenočitev v občinah Ljubljana in Piran.

Število prenočitev domačih turistov v turističnih nastanitvenih objektih z najmanj 10 stalnimi ležišči v letu 2011 približno enako kot v letu 2010

V letu 2011 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih v Sloveniji, ki razpolagajo z najmanj 10 stalnimi ležišči, zabeleženih skoraj 3,2 milijona prihodov turistov in več kot 9,2 milijona njihovih prenočitev.
Število prihodov turistov v teh objektih je bilo v letu 2011 za 7 % večje kot v letu 2010; večje je bilo tudi število prenočitev, in sicer za 5 %. Prihodov in prenočitev tujih turistov je bilo v teh objektih za 9 % več, prenočitev domačih turistov pa je bilo približno toliko kot prejšnje leto.

Podrobnejše podatke o nastanitvenih zmogljivostih ter o prihodih in prenočitvah turistov za leto 2011, ki vključujejo tudi podatke za objekte z manj kot 10 stalnimi ležišči, bomo objavili v podatkovni bazi SI-STAT konec marca 2012.
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, december 2011 1)
ŠteviloIndeksiStruktura
(%)
XII 11I-XII 11XII 11
XII 10
I-XII 11
I-XII 10
I-XII 11
Prihodi turistov
skupaj182.8133.170.347104,0107,0100
  domačih79.8771.163.92099,7103,937
  tujih102.9362.006.427107,5108,863
Prenočitve
skupaj474.1319.240.439101,2105,3100
  domačih turistov233.5473.867.26896,7100,542
  tujih turistov240.5845.373.171105,8109,158
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, december 2011
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, december 2011
Vir: SURS
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, iz katerih pride k nam največ turistov, Slovenija, december 2011
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, iz katerih pride k nam največ turistov, Slovenija, december 2011
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Naslednja objava podatkov:
25. marec 2015

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Turizem'

27.2.2015 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, januar 2015 – začasni podatki
25.2.2015 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, december 2014 – končni podatki
30.1.2015 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, december 2014 – začasni podatki
23.1.2015 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 – končni podatki
30.12.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, november 2014 – začasni podatki
24.12.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2014 – končni podatki
24.12.2014 Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 3. četrtletje 2014 - končni podatki
28.11.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 2014 – začasni podatki
25.11.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, september 2014 – končni podatki
30.10.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, september 2014 – začasni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Turizem'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.