Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, november 2011 – končni podatki

25. januar 2012, E-objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

V novembru 2011 je bilo na letni ravni v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih za 7 % več prihodov in prenočitev turistov. V prvih enajstih mesecih 2011 je bilo zabeleženih za 7 % več prihodov in za 6 % več prenočitev turistov kot leto prej v istem obdobju.

Število prenočitev domačih turistov se je v novembru 2011 povečalo bolj kot število prenočitev tujih turistov

V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v novembru 2011 zabeleženih skoraj 165.000 prihodov turistov in skoraj 449.000 njihovih prenočitev. Število prihodov in število prenočitev turistov sta bili za 7 % višji kot pred enim letom. Povečanje števila prenočitev domačih turistov je bilo za 4 odstotne točke višje od povečanja števila prenočitev tujih turistov.

V novembru 2011 ustvarili v Sloveniji največ turističnih prenočitev turisti iz Avstrije, Italije in Nemčije

Polovica tujih turistov je v Slovenijo v novembru 2011 pripotovala iz Italije (23 % od vseh prihodov tujih turistov), iz Avstrije (19 %), in iz Hrvaške (8 %). Tem so po svoji številčnosti sledili turisti iz Srbije, Nemčije in Japonske.
Tuji turisti so pri nas ustvarili 48 % vseh turističnih prenočitev; največji delež tujskih prenočitev so prispevali avstrijski turisti (24 %), italijanski turisti (20 %), potem nemški turisti (8 %), hrvaški turisti (7 %), srbski turisti (6 %) ter ruski turisti (5 %).
Večje število prenočitev kot v novembru 2010 so v novembru 2011 ustvarili turisti iz Ruske federacije (za 21 %), Nemčije (za 15 %), Avstrije in Hrvaške (oboji za 9 %) ter iz nekaterih drugih držav. Prenočitev italijanskih turistov je bilo v novembru 2011 za 1 % manj kot v novembru 2010.

V novembru 2011 prenočeval skoraj vsak drugi turist v zdraviliških občinah

Največ prihodov turistov je bilo v novembru 2011 zabeleženih v zdraviliških občinah (36 %), prav tako prenočitev (47 %). Število prihodov turistov v zdraviliške občine se je v primerjavi z novembrom 2010 povečalo za 15 %, število njihovih prenočitev pa za 12 %.
Na drugem mestu po številu prihodov in prenočitev turistov so bile obmorske občine; tam je bilo zabeleženih 17 % vseh prenočitev ali za 7 % več kot v novembru 2010. V gorskih občinah je bilo ustvarjenih 11 % vseh prenočitev turistov ali za 15 % več kot v novembru 2010. V občini Ljubljana je bilo zabeleženih 9 % vseh prenočitev turistov ali za 2 % več kot pred enim letom.

V zdraviliških in obmorskih občinah v novembru 2011 prevladovali domači turisti

Delež prenočitev tujih turistov je bil v novembru 2011 največji v Ljubljani, 94-odstoten. V gorskih občinah je bil delež prenočitev tujih turistov med prenočitvami vseh turistov v teh občinah 55-odstoten.
V občini Ljubljana in v gorskih občinah so največ prihodov in prenočitev ustvarili italijanski turisti.
V zdraviliških občinah je bil delež prenočitev domačih turistov v novembru 2011 večji od deleža prenočitev tujih turistov, in sicer je bil 66-odstoten, prav tako v obmorskih občinah; tam je bil delež prenočitev domačih turistov 58-odstoten.

Letno povečanje števila prenočitev najizrazitejše na turističnih kmetijah z nastanitvijo

V novembru 2011 je bilo turistom v turističnih nastanitvenih objektih na voljo več kot 78.000 ležišč. 48 % vseh turističnih ležišč je bilo turistom na voljo v hotelih. Stalna ležišča v hotelih so bila v povprečju zasedena 34-odstotno, vsa ležišča v hotelih pa za 3 odstotne točke manj.
Največ vseh prenočitev turistov v novembru 2011 je bilo zabeleženih v hotelih, več kot 344.000 ali 77 %; v apartmajskih in počitniških naseljih in v kampih je bilo evidentiranih po 6 % vseh prenočitev turistov.
Število prenočitev turistov se je v novembru 2011 v primerjavi z novembrom 2010 v hotelih povečalo za 8 %, v apartmajskih in počitniških naseljih za 12 %, v kampih za 6 %, na turističnih kmetijah z nastanitvijo pa za 59 %.

Avstrijski turisti, ki so v Sloveniji ustvarili največje število prenočitev, bivali v novembru 2011 povprečno 4 dni

Turisti so v novembru 2011 prenočevali v Sloveniji povprečno 2,7-krat (domači turisti 3,1-krat, tuji turisti pa 2,4-krat). Turisti iz Ruske federacije so v novembru 2011 pri nas prenočevali povprečno 6,3-krat, Avstrijci 3,0-krat, Nemci 2,6-krat, Hrvati 2,3-krat, Italijani 2,2-krat in Srbi 2,1-krat.
Povprečno najdlje so se turisti zadrževali v zdraviliških občinah, in sicer so tam prenočevali povprečno 3,6-krat. V obmorskih občinah so prenočevali povprečno 3,1-krat, v gorskih občinah povprečno 2,0-krat in v Ljubljani povprečno 1,9-krat.
V hotelih so turisti prenočevali povprečno 2,7-krat, v zasebnih sobah, apartmajih, hišah povprečno 2,9-krat, v apartmajskih in počitniških naseljih povprečno 3,4-krat, v kampih pa povprečno 3,8-krat.

Turisti ustvarili 30 % vseh prenočitev v novembru 2011 v občinah Piran, Ljubljana in Moravske Toplice

Domači turisti so 32 % vseh prenočitev ustvarili v občinah Piran, Brežice in Moravske Toplice.
Tuji turisti pa so ustvarili 31 % vseh prenočitev v občinah Ljubljana in Piran.

V prvih enajstih mesecih 2011 za 9 % več prihodov in prenočitev tujih turistov kot v enakem obdobju 2010

V prvih enajstih mesecih 2011 je bilo v Sloveniji zabeleženih skoraj 3 milijone prihodov turistov in skoraj 8,8 milijona njihovih prenočitev. Število prihodov turistov je bilo od januarja do novembra 2011 za 7 % večje kot prejšnje leto v tem obdobju; večje je bilo tudi število prenočitev, in sicer za 6 %. Prihodov in prenočitev tujih turistov je bilo za 9 % več kot prejšnje leto v tem obdobju.
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, november 2011 1)
ŠteviloIndeksiStruktura
(%)
XI 11I-XI 11XI 11
XI 10
I-XI 11
I-XI 10
I-XI 11
Prihodi turistov
skupaj164.7532.987.534107,0107,2100
  domačih76.4411.084.043106,9104,236
  tujih88.3121.903.491107,0108,964
Prenočitve
skupaj448.9268.766.308107,0105,6100
  domačih turistov233.4023.633.721108,6100,742
  tujih turistov215.5245.132.587105,2109,359
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, november 2011
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, november 2011
Vir: SURS
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, iz katerih pride k nam največ turistov, Slovenija, november 2011
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, iz katerih pride k nam največ turistov, Slovenija, november 2011
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Naslednja objava podatkov:
25. februar 2015

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Turizem'

30.1.2015 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, december 2014 – začasni podatki
23.1.2015 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 – končni podatki
30.12.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, november 2014 – začasni podatki
24.12.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2014 – končni podatki
24.12.2014 Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 3. četrtletje 2014 - končni podatki
28.11.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 2014 – začasni podatki
25.11.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, september 2014 – končni podatki
30.10.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, september 2014 – začasni podatki
24.10.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, avgust 2014 – končni podatki
30.9.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, avgust 2014 – začasni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Turizem'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.