Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Tabeli ponudbe in porabe, Slovenija, 2008

30. december 2011, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Objavljamo tabeli ponudbe in porabe za leto 2008. Tabeli prvič objavljamo v skladu z revidiranima klasifikacijama dejavnosti in proizvodov, Standardno klasifikacijo dejavnosti SKD 2008 in Klasifikacijo proizvodov po dejavnosti CPA 2008.

Tabeli ponudbe in porabe sta del sistema input-output tabel, ki je sestavni del nacionalnih računov. V teh tabelah so podrobneje razčlenjeni račun proizvodov in storitev, račun proizvodnje ter račun oblikovanja dohodkov v sistemu nacionalnih računov.

To so matrike, ki podrobno opisujejo domač proizvodni proces in transakcije proizvodov domačega gospodarstva. Prikazujejo strukturo proizvodnje, proizvodnih stroškov in dohodke, ustvarjene v proizvodnem procesu, tokove proizvodov in storitev, proizvedenih v okviru domačega gospodarstva, ter tokove proizvodov in storitev s tujino.

Avtorica:
Naslednja objava podatkov:
30. junij 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Nacionalni računi'

27.2.2015 Bruto domači proizvod, Slovenija, 4. četrtletje 2014
16.2.2015 Nefinančna sredstva (ESR 2010), Slovenija, 2012
OBVESTILO O POPRAVKU
30.1.2015 Dodatni podatki o pogojnih obveznostih sektorja država, Slovenija, 2013
15.1.2015 Stroški dela po socioekonomskih značilnostih zaposlenih in samozaposlenih, Slovenija, 2013
30.12.2014 Izdatki sektorja država po namenih, Slovenija, 2013
30.12.2014 Nefinančni sektorski računi, Slovenija, 3. četrtletje 2014
30.12.2014 Regionalni bruto domači proizvod, Slovenija, 2013
30.12.2014 Tabele ponudbe in porabe, input-output tabele, Slovenija, 2010 in 2011
30.12.2014 Temeljni agregati sektorja država, Slovenija, 3. četrtletje 2014
19.12.2014 Nefinančna sredstva, (ESR2010), Slovenija, 2012

» Ostale zadnje novice v področju 'Nacionalni računi'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.