Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, november 2011 - začasni podatki

30. december 2011, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Realni prihodek v trgovini na drobno skoraj nespremenjen v primerjavi z oktobrom 2011.

Realni prihodek v trgovini na drobno skoraj nespremenjen v primerjavi z oktobrom 2011
V novembru 2011 je bil realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno za 0,2 % višji od realnega prihodka v oktobru 2011. V trgovini na drobno brez motornih goriv pa je ostal na povsem enaki ravni. Skoraj na enaki ravni je ostal tudi prihodek v trgovini na drobno z živili, s pijačami in tobakom (povečal se je za 0,3 %), medtem ko se je v trgovini na drobno z neživili brez motornih goriv zmanjšal za 1,1 %.

Realni prihodek od prodaje v trgovini z motornimi vozili in od popravil le-teh je bil v novembru 2011 v primerjavi z oktobrom 2011 nižji za 3,0 %.


Realni prihodek v trgovini na drobno višji kot pred enim letom
V trgovini na drobno je bil realni prihodek od prodaje v novembru 2011 sicer za 2,1 % višji kot pred enim letom, vendar se je v trgovini na drobno brez motornih goriv znižal za 4,1 %. Najbolj se je znižal v trgovini na drobno z živili, s pijačami in tobakom (za 5,3 %), v trgovini na drobno z neživili brez motornih goriv pa manj (za 3,3 %).

Realni prihodek od prodaje v trgovini z motornimi vozili in od popravil le-teh je bil v novembru 2011 za 4,1 % nižji kot v novembru 2010.


Podatki o indeksih prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili in od popravil motornih vozil za november 2011 so hkrati objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS (le najpomembnejši agregati). Podrobnejši podatki za posamezne dejavnosti, za november 2011, bodo objavljeni v podatkovni bazi SI-STAT dne 31. januarja 2012.
Tabela 1: Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno, Slovenija, november 2011
XI 2011
X 2011
XI 2011
XI 2010
Trgovina na drobno, skupaj1)100,2102,1
Trgovina na drobno brez motornih goriv100,095,9
Trgovina z živili, s pijačami, tobakom100,394,7
Trgovina z neživili (brez motornih goriv)98,996,7
1) Agregat 'Trgovina na drobno, skupaj' vključuje trgovino na drobno z živili, s pijačami in tobakom, trgovino na drobno z neživili in trgovino na drobno v specializiranih prodajalnah z motornimi gorivi.
Vir: SURS
Tabela 2: Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno in na debelo z motornimi vozili in od popravil le-teh, Slovenija, november 2011
XI 2011
X 2011
XI 2011
XI 2010
Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil97,095,9
Vir: SURS
Grafikon 1: Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno brez motornih goriv1), Slovenija, november 2006 - november 2011 (Ø 2005=100)
Grafikon 1: Indeksi realnega prihodka v trgovini na drobno brez motornih goriv<sup>1)</sup>, Slovenija, november 2006 - november 2011 (Ø 2005=100)
1) Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Vir: SURS
Metodološko opozorilo
Iz podatkov za tekoči mesec, ki jih primerjamo s podatki za predhodni mesec, so izločeni vplivi sezone in koledarja.

Podatki za tekoči mesec, ki jih primerjamo s podatki za isti mesec predhodnega leta, so podatki prilagojeni številu delovnih dni (izločeni so vplivi koledarja).

Podatki za zadnjih 10 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 10 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtorica:
Naslednja objava podatkov:
27. februar 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Trgovina in druge storitvene dejavnosti'

30.1.2015 Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
30.1.2015 Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, december 2014 - začasni podatki
31.12.2014 Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, oktober 2014 - začasni podatki
31.12.2014 Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, november 2014 - začasni podatki
28.11.2014 Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, september 2014 - začasni podatki
28.11.2014 Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, oktober 2014 - začasni podatki
30.10.2014 Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, avgust 2014 - začasni podatki
30.10.2014 Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, september 2014 - začasni podatki
30.9.2014 Prihodek od prodaje v storitvenih dejavnostih, Slovenija, julij 2014 - začasni podatki
30.9.2014 Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, Slovenija, avgust 2014 - začasni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Trgovina in druge storitvene dejavnosti'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.