Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2011 – končni podatki

23. december 2011, E-objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

V oktobru 2011 je bilo na letni ravni v turističnih nastanitvenih objektih zabeleženih za 3 % več prihodov in za 2 % več prenočitev turistov. V prvih desetih mesecih 2011 je bilo zabeleženih za 7 % več prihodov in za 6 % več prenočitev turistov kot v istem obdobju lani.

Povečanje števila prihodov in prenočitev turistov v oktobru 2011 izključno zaradi tujih turistov

V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v oktobru 2011 zabeleženih več kot 241.000 prihodov turistov ali za 3 % več kot pred enim letom in skoraj 632.000 njihovih prenočitev ali za 2 % več kot pred enim letom. Število prihodov domačih turistov je bilo enako kot pred enim letom, število njihovih prenočitev pa je bilo za 3 % nižje. Prihodov tujih turistov in njihovih prenočitev pa je bilo je bilo večje za 4 %, število njihovih prenočitev pa za 5 %.


Kljub letnemu upadu največ prihodov in prenočitev turistov v oktobru 2011 v zdraviliških občinah

Največ prihodov turistov je bilo v oktobru 2011 zabeleženih v zdraviliških občinah (28 %), prav tako prenočitev (40 %). Število prihodov turistov v zdraviliške občine se je v primerjavi z oktobrom 2010 zmanjšalo za 1 %, število njihovih prenočitev pa za 2 %.
Na drugem mestu po številu prenočitev so bile obmorske občine; tam je bilo zabeleženih 21 % vseh prenočitev ali za 4 % več kot v oktobru 2010.
V gorskih občinah je bilo ustvarjenih 15 % vseh prenočitev turistov ali za 6 % več kot v oktobru 2010.
V občini Ljubljana je bilo zabeleženih 10 % vseh prenočitev turistov ali za 11 % več kot pred enim letom.


V vseh vrstah občin razen v zdraviliških v oktobru 2011 prevladovali italijanski turisti

Delež prenočitev tujih turistov je bil v oktobru 2011 največji v Ljubljani, 96-odstoten. V gorskih občinah je bil delež prenočitev tujih turistov med prenočitvami vseh turistov v teh občinah 67-odstoten, v obmorskih občinah pa 60-odstoten.
V vseh vrstah občin razen v zdraviliških so največ prihodov in prenočitev ustvarili italijanski turisti.
V zdraviliških občinah je bil delež prenočitev domačih turistov v oktobru 2011 večji od deleža prenočitev tujih turistov, in sicer 56-odstoten.


Domači turisti bivali v Sloveniji v oktobru 2011 povprečno 4 dni

Turisti so v oktobru 2011 prenočevali v Sloveniji povprečno 2,6-krat (domači turisti 3,0-krat, tuji turisti pa 2,4-krat).
Turisti iz Ruske federacije so v oktobru 2011 pri nas prenočevali povprečno 5,7-krat, Avstrijci 3,1-krat, Nemci 2,8-krat, Hrvati 2,3-krat, Italijani 2,2-krat in Srbi 2,1-krat.
Povprečno najdlje so se turisti zadrževali v zdraviliških občinah, in sicer so tam prenočevali povprečno 3,7-krat. V obmorskih občinah so prenočevali povprečno 2,9-krat, v gorskih občinah povprečno 2,0-krat in v Ljubljani povprečno 1,9-krat.
V zasebnih sobah, apartmajih, hišah in v hotelih so turisti prenočevali povprečno 2,6-krat, v apartmajskih in počitniških naseljih povprečno 3,1-krat ter v kampih povprečno 3,4-krat.


Turisti ustvarili tretjino vseh prenočitev v oktobru 2011 v občinah Piran, Ljubljana in Moravske Toplice

Domači turisti so 30 % vseh prenočitev ustvarili v občinah Piran, Moravske Toplice in Brežice.
Tuji turisti pa so ustvarili 34 % vseh prenočitev v občinah Piran in Ljubljana.


Največ prihodov in prenočitev v Sloveniji v oktobru 2011 ustvarili turisti iz Italije, Avstrije in Nemčije

Polovica tujih turistov je v Slovenijo v oktobru 2011 pripotovala iz Italije (23 % od vseh prihodov tujih turistov), iz Avstrije (15 %), iz Nemčije (10 %) in iz Ruske federacije (2 %).
Tuji turisti so pri nas ustvarili 59 % vseh turističnih prenočitev; največji delež tujskih prenočitev so prispevali italijanski turisti (21 %), avstrijski turisti (19 %), potem nemški turisti (12 %) ter ruski in hrvaški turisti (oboji po 5 %).
Večje število prenočitev kot v oktobru 2010 so v oktobru 2011 ustvarili turisti iz Avstrije (za 9 %) in Nemčije (za 6 %) ter iz nekaterih drugih držav. Prenočitev italijanskih turistov je bilo v oktobru 2011 za 1 % manj kot oktobra 2010.


Turisti ustvarili tri četrtine vseh prenočitev v oktobru 2011 v hotelih

V oktobru 2011 je bilo turistom v turističnih nastanitvenih objektih na voljo več kot 88.000 ležišč. 44 % vseh turističnih ležišč je bilo turistom na voljo v hotelih. Stalna ležišča v hotelih so bila v povprečju zasedena 43-odstotno, vsa ležišča v hotelih pa za 4 odstotne točke manj.
Največ vseh prenočitev turistov v oktobru 2011 je bilo zabeleženih v hotelih, več kot 474.000 ali 75 %; v kampih je bilo evidentiranih 7 %, v apartmajskih in počitniških naseljih pa 5 % vseh prenočitev turistov.
Število prenočitev turistov se je v oktobru 2011 v primerjavi z oktobrom 2010 v hotelih povečalo za 4 %, medtem ko je v kampih in apartmajskih in počitniških naseljih upadlo, in to za 5 % oz. za 15 %.


V prvih desetih mesecih 2011 za 9 % več prihodov in prenočitev tujih turistov kot v enakem obdobju 2010

V prvih desetih mesecih 2011 je bilo v Sloveniji zabeleženih več kot 2,8 milijona prihodov turistov in več kot 8,3 milijona njihovih prenočitev. Število prihodov turistov je bilo od januarja do oktobra letos za 7 % večje kot lani v tem obdobju; večje je bilo tudi število prenočitev, in sicer za 6 %. Prihodov in prenočitev tujih turistov je bilo za 9 % več kot prejšnje leto v tem obdobju.
Tabela 1: Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 2011 1)
ŠteviloIndeksiStruktura
(%)
X 11I-X 11X 11
X 10
I-X 11
I-X 10
I-X 11
Prihodi turistov
skupaj241.2142.822.781102,9107,2100
  domačih86.7201.007.602100,5104,036
  tujih154.4941.815.179104,3109,064
Prenočitve
skupaj631.8058.317.382101,9105,5100
  domačih turistov257.0373.400.31997,1100,241
  tujih turistov374.7684.917.063105,5109,559
1) Podatki zajemajo turistične nastanitvene objekte, ki razpolagajo z vsaj 10 stalnimi ležišči.
Vir: SURS
Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Grafikon 1: Indeksi turističnega gibanja, Slovenija
Vir: SURS
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, oktober 2011
Grafikon 2: Prenočitve turistov po vrstah občin, Slovenija, oktober 2011
Vir: SURS
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, iz katerih pride k nam največ turistov, Slovenija, oktober 2011
Grafikon 3: Prenočitve tujih turistov po državah, iz katerih pride k nam največ turistov, Slovenija, oktober 2011
Vir: SURS
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Naslednja objava podatkov:
25. februar 2015

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Turizem'

23.1.2015 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, november 2014 – končni podatki
30.12.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, november 2014 – začasni podatki
24.12.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, oktober 2014 – končni podatki
24.12.2014 Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 3. četrtletje 2014 - končni podatki
28.11.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, oktober 2014 – začasni podatki
25.11.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, september 2014 – končni podatki
30.10.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, september 2014 – začasni podatki
24.10.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, avgust 2014 – končni podatki
30.9.2014 Prihodi in prenočitve turistov, Slovenija, avgust 2014 – začasni podatki
25.9.2014 Prihodi in prenočitve turistov, podrobni podatki, Slovenija, julij 2014 – končni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Turizem'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.