Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 Izdatki sektorja država po namenih, Slovenija, 2010

22. december 2011, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

V letu 2010 je bilo največ izdatkov sektorja država namenjenih socialni zaščiti (18,7 % BDP), zdravstvu (6,9 % BDP) in izobraževanju (6,6 % BDP). Delež izdatkov za socialno zaščito v BDP se je glede na leto 2009 povečal za 0,8 odstotne točke.

Izdatki sektorja država po namenih
Objavljamo podatke o izdatkih sektorja država po namenih za leto 2010. Gre za podatke o izdatkih, ki so hkrati razdeljeni po vrstah izdatkov, kot jih definira metodologija ESR 1995 (Evropski sistem računov 1995), in po namenih izdatkov, kot jih določa Klasifikacija namenov sektorja država (klasifikacija COFOG). Podatki za pretekla leta so delno revidirani.

Največ izdatkov za socialno zaščito – 18,7 % BDP
V letu 2010 je bilo za socialno zaščito namenjenih 18,7 % BDP. To področje obsega izdatke, povezane z različnimi tveganji in potrebami, kot so bolezen, invalidnost, starost, otroci, brezposelnost in druge oblike socialne izključenosti (glavni del teh izdatkov gre za pokojnine in za druga socialna nadomestila). Delež izdatkov za socialno zaščito v BDP se je glede na leto 2009 povečal za 0,8 odstotne točke (za 275 mio EUR).

Za zdravstvo 6,9 % BDP
Za zdravstvo smo v 2010 namenili 6,9 % BDP. Ta namen zajema izdatke za splošne, specialistične in bolnišnične zdravstvene storitve, za oskrbo z zdravili in drugimi medicinskimi proizvodi, pripomočki in opremo ter za aplikativna raziskovanja in razvoj in druge dejavnosti na področju zdravstva.

Za izobraževanje 6,6 % BDP
V letu 2010 smo za izobraževanje namenili 6,6 % BDP. Namen vključuje del izdatkov za predšolsko vzgojo, izdatke za formalno in neformalno izobraževanje, za dopolnilne storitve pri izobraževanju ter za druge dejavnosti na področju izobraževanja.

Za javno upravo 5,7 % BDP
Na javno upravo se v 2010 nanaša 5,7 % BDP. Ta namen vključuje izdatke za izvršilne in zakonodajne organe, za finančne in davčne zadeve, za zunanje zadeve, za temeljne raziskave, za splošne zadeve, za servisiranje javnega dolga, ne vključuje pa izdatkov, povezanih z drugimi nameni (npr. stroškov administracije za izobraževanje; ti so namreč vključeni v namen izobraževanje).

Za preostale namene skupaj 12,2 % BDP
Za ekonomske dejavnosti smo namenili 5,1 % BDP, za rekreacijo, kulturo in religijo 2,2 % BDP, za javni red in varnost (policija, gasilci, sodišča, zapori) 1,8 % BDP, za obrambo (vojaška obramba, civilna zaščita) 1,5 % od BDP, za varstvo okolja 0,8 % ter za stanovanjski in prostorski razvoj 0,7 % BDP.

Glavne kategorije izdatkov po ESR 1995 so socialni prejemki (39,0 %), sredstva za zaposlene (25,4 %) in vmesna potrošnja (13,7 %). Posamezne vrste izdatkov so za določene namene značilnejše kot za druge. Tako so na primer izdatki za socialne prejemke prevladujoča vrsta izdatkov namena socialna zaščita (92,3 %), sredstva zaposlenih prevladujoča vrsta izdatkov namena izobraževanja (62,6 %) ipd.

Tabela 1: Izdatki sektorja država po namenih (% od BDP), Slovenija, 2007-2010
2007200820092010
Skupaj42,544,249,350,1
Javna uprava5,35,15,75,7
Obramba1,51,41,51,5
Javni red in varnost1,61,61,71,8
Ekonomske dejavnosti4,14,85,25,1
Varstvo okolja0,80,81,00,8
Stanovanjske dejavnosti in urejanje okolja0,60,90,80,7
Zdravstvo 5,96,27,16,9
Rekreacija, kultura in religija1,21,61,82,2
Izobraževanje5,96,16,56,6
Socialna zaščita15,515,917,918,7
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtorica:
Naslednja objava podatkov:
30. december 2014
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Nacionalni računi'

19.12.2014 Nefinančna sredstva, (ESR2010), Slovenija, 2012
1.12.2014 Bruto domači proizvod, podrobni podatki, Slovenija, 3. četrtletje 2014
28.11.2014 Bruto domači proizvod, Slovenija, 3. četrtletje 2014
29.10.2014 Svetovni dan varčevanja 2014
22.10.2014 Računi gospodinjstev po regijah, Slovenija, 2012
17.10.2014 Oktobrsko poročilo o presežnem primanjkljaju in dolgu, Slovenija, 2010 - 2013, napoved 2014
10.10.2014 Bruto investicije v osnovna sredstva po regijah, Slovenija, 2012
30.9.2014 Nefinančni sektorski računi, Slovenija, 2. četrtletje 2014
30.9.2014 Nefinančni sektorski računi, Slovenija, 2013
30.9.2014 Obremenitve z davki in prispevki za socialno varnost, Slovenija, 2013

» Ostale zadnje novice v področju 'Nacionalni računi'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.