Kazalo spletne strani Zacetna stran Kontakt English version
 
 Demografsko socialno področje

je opisano s podatki o prebivalcih, o njihovi življenjski ravni, socialni in zdravstveni varnosti, ter s podatki o aktivnosti in življenjskem slogu prebivalstva.
 

 Ekonomsko področje

združuje proizvodne in storitvene dejavnosti, s podatki pa je predstavljena celotna ekonomska aktivnost.
 

 Okolje in naravni viri

so predstavljeni s podatki kmetijstva in ribištva, gozdarstva in lova, ozemlja in podnebja ter kazalniki za okolje in energetiko.
 

 Splošno

prikazuje geografske in upravno-prostorske delitve Slovenije, volilno statistiko in informacije o dejavnosti Statističnega urada RS.

SI-STAT podatkovni portal
na enem mestu vsebuje povezave do vseh statističnih podatkov.

Banka statističnih podatkov

vsebuje vnaprej pripravljene standardne tabele in ponuja možnost samostojne priprave tabel.
 

Evropski statistični podatki
Nudimo vam pomoč pri dostopu do brezplačnih podatkov, objavljenih na spletni strani Eurostata.

Metodologije
Vprašalniki, Metodološka pojasnila, Intrastat, Zbiranje podatkov o plačah, EU-SILC
 
Elektronsko poročanje
 
Statistična terminologija
 
Klasifikacije (Klasje)
za administrativne zbirke podatkov in izvajanje državne statistike.

» Javni razpisi
» Delovna razmerja
 NAMEA - Emisije v zrak, Slovenija, 2009 - končni podatki

20. december 2011, Prva objava
Dodaj ali deli...
Oblika za tisk

Emisije ogljikovega dioksida (CO2) v zrak so se v letu 2009 glede na leto 2008 zmanjšale za 10,2 %, emisije dušikovih oksidov (NOx) pa za 13,1 %.

Emisije ogljikovega dioksida manjše

V obdobju 2008-2009 so najvišje vrednosti emisij CO2 nastale v dejavnosti oskrba z elektriko, plinom in paro, v predelovalnih dejavnostih ter v dejavnosti promet in skladiščenje.
V letu 2009 je pri izgorevanju goriv v dejavnosti oskrba z elektriko, plinom in paro nastalo 34,6 % vseh emisij CO2 skupaj, v predelovalnih dejavnostih 13,2 %, v dejavnosti promet in skladiščenje pa 20,4 % (največ v oddelku kopenski promet, natančneje v cestnem prometu).
Vrednosti emisij CO2 so se v letu 2009 glede na leto 2008 največ znižale v predelovalnih dejavnostih, za 22,8 %. V dejavnosti oskrba z elektriko, plinom in paro so se zmanjšale za 4,6 %, v oddelku kopenski promet pa za 11,5 %.


Emisije dušikovih oksidov manjše

V obdobju 2008-2009 so visoke vrednosti emisij NOx nastale v dejavnosti promet in skladiščenje, oskrba z elektriko, plinom in paro ter v predelovalnih dejavnostih (pri proizvodnji stekla).
Največ emisij NOx v letu 2009 je nastalo v dejavnostih iz oddelka kopenski promet, skoraj polovica (49,4 %) vseh emisij NOx skupaj (največ teh plinov je prispeval cestni promet), dejavnost oskrba z električno energijo, plinom in paro je prispevala 18,5 %, v predelovalnih dejavnostih pa je nastalo 5,1 % vseh emisij NOx skupaj.
Vrednosti emisij NOx so bile v letu 2009 v predelovalnih dejavnostih nižje za 16,2 %, v dejavnosti oskrba z elektriko, plinom in paro za 10,1 %, v oddelku kopenski promet pa za 12,6 % glede na leto 2008.

Tabela 1: CO2 emisije v industriji (v Gg), po dejavnostih, Slovenija, 2008 - 2009
20082009
Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo234,4201,9
Rudarstvo116,0107,6
Predelovalne dejavnosti3.038,22.344,2
Oskrba z elektriko, plinom in paro6.434,66.139,0
Promet in skladiščenje 1)4.079,93.611,1
Ostalo860,5844,7
1) V kopenski promet so zajete emisije, ki so jih povzročili državljani Republike Slovenije v Sloveniji in tujini, izvzete pa so emisije, ki so jih v Sloveniji povzročili tujci.
Vir: SURS
Tabela 2: NOx emisije v industriji (v Gg), po dejavnostih, Slovenija, 2008 - 2009
20082009
Predelovalne dejavnosti3,63,0
Oskrba z elektriko, plinom in paro12,110,9
Promet in skladiščenje 1)33,529,0
Ostalo5,04,3
1) V kopenski promet so zajete emisije, ki so jih povzročili državljani Republike Slovenije v Sloveniji in tujini, izvzete pa so emisije, ki so jih v Sloveniji povzročili tujci.
Vir: SURS
Grafikon 1: Emisije CO2, Slovenija, 2008 - 2009
Grafikon 1: Emisije CO<sub>2</sub>, Slovenija, 2008 - 2009
1) Energetika zajema oskrbo z električno energijo, plinom in paro.
2) V kopenski promet so zajete emisije, ki so jih povzročili državljani Republike Slovenije v Sloveniji in tujini, izvzete pa so emisije, ki so jih v Sloveniji povzročili tujci.
Vir: SURS
Grafikon 2: Emisije NOx, Slovenija, 2008 - 2009
Grafikon 2: Emisije NO<sub>x</sub>, Slovenija, 2008 - 2009
1) Energetika zajema oskrbo z električno energijo, plinom in paro.
2) V kopenski promet so zajete emisije, ki so jih povzročili državljani Republike Slovenije v Sloveniji in tujini, izvzete pa so emisije, ki so jih v Sloveniji povzročili tujci.
Vir: SURS
Metodološko opozorilo

V skupne emisije so zajete tudi emisije, ki so nastale v gospodinjstvih.

Podatki o emisijah so za posamezne gospodarske dejavnosti porazdeljeni na podlagi standardne klasifikacije dejavnosti (SKD). Do sedaj so bili porazdeljeni na podlagi stare klasifikacije (SKD 2002), od letošnjega leta naprej pa so porazdeljeni na podlagi nove različice klasifikacije (SKD 2008). Podatki, porazdeljeni na podlagi nove SKD 2008, so na voljo za leti 2008 in 2009. Starejši podatki, ki so bili porazdeljeni na podlagi stare SKD 2002, se ne bodo posodabljali in s podatki porazdeljenimi po novi SKD 2008 niso v celoti primerljivi.
Dostop do podatkov
Podrobnejši podatki in časovne serije so dostopni na SI-STAT podatkovnem portalu, ki vam omogoča enostaven način pregledovanja in izpisovanja podatkov v različne formate. Registrirani uporabniki imajo možnost shranjevanja tabel za kasnejši pregled in možnost naročanja na samodejno obveščanje o posodobitvah podatkov.

Avtorica:
Naslednja objava podatkov:
17. september 2015
Povezane vsebine
Povezave do podrobnih metodološih pojasnil in podrobnejših podatkov v Si-Stat podatkovni bazi ter povezave do drugih povezanih vsebin najdete v novici, objavljeni na spletnih straneh Statisičnega urada na naslovu http://www.stat.si/novica_poglej.asp?id=124.

Dodaj ali deli...
Prijavite se za prejemanje novic prek e-pošte

 

Zadnjih 10 novic v področju 'Okolje'

18.2.2015 Računi izdatkov za upravljanje naravnih virov, Slovenija, 2012
12.1.2015 Investicije in tekoči izdatki za varstvo okolja, Slovenija, 2013 – končni podatki
18.12.2014 Kazalniki trajnostnega razvoja, Slovenija, 2013 – končni podatki
17.12.2014 Posebne vrste odpadkov, Slovenija, 2012, 2013 - končni podatki
17.12.2014 Računi snovnih tokov, Slovenija, 2013
16.12.2014 Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija, 2012
10.12.2014 Računi sektorja okoljskega blaga in storitev, Slovenija, 2012
PRESTAVITEV OBJAVE
19.11.2014 Računi izdatkov za varstvo okolja, Slovenija, 2012
18.11.2014 Odpadki, Slovenija, 2013 - končni podatki
23.10.2014 Javni vodovod, Slovenija, 2013 - končni podatki

» Ostale zadnje novice v področju 'Okolje'
» Ostale zadnje novice
 
 
O avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.